เชียงใหม่ – เชียงใหม่ผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 46 ราย สะสมเดือนกรกฎาคม 2564 รวม 1,351 ราย ขณะการให้บริการฉีดวัคซีน แบบ Walk in เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการได้ โดยคาดว่าในแต่ละจุดบริการฉีดวัคซีนจะมีผู้ใช้บริการประมาณ 2,000 คน

               เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประจำวันที่31 ก.ค. 64 จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 46 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 28 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดอีก 18 ราย ทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมเดือนกรกฎาคม 2564 อยู่ที่ 1,351 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 879 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 506 ราย โรงพยาบาลรัฐ 214 ราย โรงพยาบาลเอกชน 151 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 8 ราย และ อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 20 ราย

             ผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 706 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 146 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 26 ราย และผู้ป่วยอาการหนัก (สีแดง) 1 ราย ส่วนยอดผู้เสียชีวิตสะสมยังคงอยู่ที่ 31 ราย

ชาวเชียงใหม่แห่Walk inฉีควัคซีนโควิด

              ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้วทั้งหมด 5,520 ราย และรักษาหายแล้ว 4,590 ราย ส่วนการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 819,545 คน คิดเป็นร้อยละ 68% ของเป้าหมายประชากร 1,200,000 คน ซึ่งมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 239,512 คน รวมจำนวน 332,097 โดส

              ขณะที่บรรยากาศการฉีดวัคซีน แบบ Walk in ที่จังหวัดจัดเตรียมไว้สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และ กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง จำนวน 3 หน่วยบริการ ได้แก่ ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล และศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้ง 3 แห่ง แม้จะมีผู้เข้ามาขอรับบริการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก โดยเดินทางเข้ามาขอรับวัคซีนตั้งแต่เวลา 08.00 น. และ เริ่มหนาแน่นมากขึ้นในช่วงเวลา 10.00 น.

ชาวเชียงใหม่แห่Walk inฉีควัคซีนโควิด

            แต่เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการให้สามารถดำเนินการได้ โดยได้แบ่งการทำงานเป็นโซนตามลำดับอย่างชัดเจน เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว ทั้งนี้ผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนแบบ Walk in ในวันนี้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง รวมถึงผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ก๋ำแปงเวียง ที่ได้รับนัดหมายเท่านั้น โดยคาดว่าในแต่ละหน่วยฉีดวัคซีนจะมีผู้เข้ารับบริการประมาณ 2,000 คน