รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรายงานว่าหลายหน่วยงานยังคงให้บุคลากรมาปฏิบัติงานในสถานที่ทำงาน สั่งกำชับให้ทุกคนปฏิบัติให้สอดคล้องกับประกาศของสธ.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า จากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อวันที่ 19 ก.ค. ที่ผ่านมา มีมาตรการกำหนดใหบุคลการของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย หรือ work from home ให้มากที่สุด 

ซึ่งขณะนี้ตนเองได้รับรายงานว่ายังมีหน่วยงานบางสังกัดของศธ. ยังพบการมอบหมายงานให้บุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน และมีปริมาณคนที่อยู่ในสถานที่จำนวนมาก ทำให้บุคลากรมีความเสี่ยงที่จะได้รับการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง และเป็นการขัดต่อนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องการให้ทุกคน อยู่กับที่ให้มากที่สุด ดังนั้น จึงสั่งให้ปลัด ศธ.กำชับไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทุกแห่งต้องถือปฏิบัติตามประกาศ ศธ.ดังกล่าวอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อตนเองและสังคม ส่วนในจังหวัดทรี่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดให้จัดปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็น

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด