เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทวีตข้อความพร้อมภาพจีนส่งวัคซีนซิโนฟาร์มตามนัด ขอบคุณสถานทูตจีนในประเทศไทย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทวีตข้อความว่า มันมา(อีก)ตามนัด ขอบคุณสถานทูตจีนในประเทศไทย ขอบคุณรัฐบาลจีน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และ อย.ไทย และขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ช่วยสนับสนุน ประสาน ให้มีวัคซีนเข้ามาให้ประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง ยามนี้ที่การระบาดสูงขึ้นและวัคซีนหลักยังไม่เพียงพอครับ