ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีดวัคซีน "ซิโฟาร์ม" ให้กลุ่มคนพิการกว่า 5,000 คน ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โดยมี รมว.พม. ลงพื้นที่ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จิตอาสา

ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆ ที่ทาง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรโควตาวัคซีนโควิด-19 ให้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กระทรวง พม. เพื่อฉีดให้กับคนพิการ จำนวนกว่า 5,000 คน พร้อมทั้งสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จิตอาสาในการให้บริการแก่คนพิการในวันนี้ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. อีกทั้ง กระทรวงพม. พร้อมนำทีมเจ้าหน้าที่ พก. มาอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการที่เข้ารับบริการฉีดวัคซิโนฟาร์มได้รับการดูแลอย่างเข้าถึง

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีด"ซิโนฟาร์ม" ให้คนพิการกว่า 5,000 คน

ทางด้าน นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมลงพื้นที่ที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  เพื่อตรวจเยี่ยมบรรยากาศและร่วมให้กำลังใจคนพิการที่มารอเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19  นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่จาก บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง และการลงทะเบียนล่วงหน้าและข้อความยืนยันการฉีดวัคซีนโควิด-19 จากทาง AIS

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีด"ซิโนฟาร์ม" ให้คนพิการกว่า 5,000 คน

 

“สำหรับในวันนี้ ขอขอบคุณ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง สถาบันวิทยาลัยจุฬาภรณ์ การเคหะแห่งชาติ ภาคเอกชน และประชาชนทุกคน ที่ได้มาบูรณาการร่วมกันช่วยบริการในเรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับสมาคมคนพิการทั้ง 7 สมาคม และผู้ถือบัตรคนพิการทุกคนจะได้ใช้สิทธิตรงนี้ สำหรับสถานที่และระบบ มีการจัดการที่ทำได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งตนมาตรวจเยี่ยมเพื่อมาดูให้ไม่มีข้อบกพร่อง หรือถ้ามีข้อบกพร่องจะได้นำไปแก้ไขปรับปรุง เพื่อบริการประชาชนให้ดีมากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมถึง ทางกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้ดูแลในส่วนนี้อย่างดี” รมว.พม. กล่าวว่า

 

 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ฉีด"ซิโนฟาร์ม" ให้คนพิการกว่า 5,000 คน