เชียงใหม่ – จังหวัดเชียงใหม่เปิด Walk in ฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุ และ กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง พร้อม สั่งขยายเวลาปิด แคมป์ บจก.วินฟลอร์ พร้อมสั่งปิด ฟาร์มไข่ไก่ บจก. อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จ และ บจก. นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 สาขาท่าลี่ เหตุพบผู้ติดเชื้อเป็นวงกว้าง

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ข้อมูลเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 102 ราย แยกเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดเชียงใหม่ 86 ราย มาจากคลัสเตอร์ฟาร์มไก่ อำเภอหางดง พบเพิ่ม 59 ราย บริษัทนิ่มซี่เส็ง สาขาท่าลี่ อำเภอจอมทอง 8 ราย โกดังมะเขือเทศ อำเภอฮอด 5 ราย แคมป์คนงานก่อสร้าง ตำบลสุเทพ 1 ราย คลัสเตอร์แม่สอย อำเภอจอมทอง 1 ราย ครอบครัวอำเภอแม่ริม 1 ราย และสัมผัสร่วมบ้านรายย่อยอีก 6 ราย อยู่ระหว่างสอบสวน 5 ราย

นอกจากนี้ ยังพบคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มอีก 2 คลัสเตอร์ คือ คลัสเตอร์ โกดังพืชผลทางการเกษตร อำเภอฮอด รวมคลัสเตอร์นี้ทั้งหมด 12 ราย และคลัสเตอร์นิ่มซี่เส็ง สาขาท่าลี่ อำเภอจอมทอง รวมคลัสเตอร์นี้มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 9 ราย

 

ด้าน นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 83/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดแคมป์คนงานบริษัท วินฟลอร์ จำกัด ตั้งอยู่บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่และให้บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า – ออกเป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 นั้น เนื่องจากยังพบผู้ป่วยในพื้นที่ จึงเห็นควรปิดแคมป์คนงาน บริษัท วินฟลอร์ จำกัด เพิ่มเติมต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564

 

นอกจากนั้น ยังมีมติ ปิดฟาร์มไข่ไก่ บริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด ในอำเภอหางดง เป็นเวลา 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวนมากโดยก่อนหน้านี้ได้นำมาตรการ Bubble and seal เข้ามาใช้ควบคุมการแพร่ระบาดในโรงงาน แต่พบว่า ทางฟาร์มไม่สามารถดำเนินการตามหลักการได้ส่งผลให้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น และยังมีแนวโน้มมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มีมติออกคำสั่งที่ 97/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว โดยให้ทำการปิดบริษัท อาร์.พี.เอ็ม. ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด ทุกโซนของโรงงาน เป็นเวลา 14 วัน และให้พนักงานที่สัมผัสเสี่ยงสูงกักตนเอง (Home Quarantine) อย่างเคร่งครัด 14 วัน ขณะเดียวกันให้มีการควบคุมการเข้า - ออก พื้นที่หมู่บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง โดยขอความร่วมมือประชาชนในหมู่บ้านสันป่าสักและประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้า-ออก โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2564

ขณะเดียวกันยังสั่งปิด บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด สาขาท่าลี่ อำเภอจอมทอง เป็นเวลา 14 วันพร้อมให้พนักงานที่สัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตนเองอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือ งดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็นเนื่องจาก เมื่อวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2564 ว่าพบผู้ติดเชื้อในสถานที่ทำงาน จำนวน 8 ราย และผู้สัมผัสในครอบครัว 5 ราย ดังนั้น เพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในสถานที่บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด สาขาท่าลี่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน และให้พนักงานที่สัมผัสเสี่ยงสูงต้องกักตนเอง (Home Quarantine) อย่างเคร่งครัด เป็นเวลา 14 วัน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

และ ตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มผู้สูงอายุ 60ปีขึ้นไป และ กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ให้เข้ามารับการฉีดวัคซีน ได้ทันที โดยเปิดให้บริการหน่วยฉีดวัคซีนรองรับกลุ่มดังกล่าวไว้ 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล และศูนย์การค้าพรอมเมนาดา รีสอร์ทมอลล์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.00 น. โดยจะเปิดให้บริการแบบ Walk in ในวันที่ 31 ก.ค. 64 วันเดียวเท่านั้น ก่อนจะเข้าสู่ระบบจองคิว ในเว็บไซต์กำแพงเวียง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศที่หน่วยฉีดวัคซีนที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามารับวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. และเริ่มมีเพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลา 09.30 น. จากการสอบถามผู้เข้ามารับการฉีดวัคซีน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และ กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน และมีบางส่วนที่เคยลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมไว้ แต่ยังไม่ตัดสินใจรับวัคซีนในช่วงนั้น เนื่องจากยังไม่มีความพร้อม และยังไม่มั่นใจกับวัคซีน จึงรอให้มีการฉีดไประยะหนึ่งก่อน เมื่อมีความพร้อมจึงมารับการฉีดวัคซีน จากการสังเกตส่วนใหญ่จะมีลูก หลาน เป็นผู้พากลุ่มผู้สูงอายุ และ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้องรัง เดินทางเข้ามารับวัคซีน

สำหรับการจัดคิวของเจ้าหน้าที่ดำเนินการได้ด้วยความเรียบร้อย มีการวัดอุณหภูมิ และให้กรองเอกสารยืนยันการรับวัคซีน ก่อนที่จะเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนรับวัคซีน รับการฉีดวัคซีน ก่อนเข้าพักคอยสังเกตอาการ 30 นาที หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะออกใบนัด เพื่อให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ต่อไป

 

นางพคพร บุนนาค ชาวเชียงใหม่ อายุ 56 ปี เปิดเผยว่า วันนี้ตั้งใจพาสามีมารับวัคซีน เพราะอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ ส่วนตัวเองลงทะเบียนไว้ก๋ำแปงเวียง แต่มีโรคประจำตัว เจ้าหน้าที่จึงพิจารณาให้รับวัคซีนไปพร้อมกับสามีเลย ในเบื้องต้นจองฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนก้าไว้ แต่ช่วงหลังมีการปรับให้ฉีดสลับ คือเข็มที่ 1 เป็นซิโนแวค เข็ม2 เป็นแอสตร้า เมื่อมาแล้วจึงตัดสินใจฉีดการรับวัคซีนในครั้งนี้รู้สึกตื่นเต้น และกังวลเกี่ยวกับอาการข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ที่ดูแลโรคประจำตัวแนะนำว่า ให้ฉีดดีกว่าเพราะจะได้มีภูมิคุ้มกัน เลยตัดสินใจรับวัคซีน

 

ขณะที่นายศรีมูล อินถา ชาวเชียงใหม่ อายุ63 ปี กล่าวว่า ทราบข่าวจาก อสม.ในหมู่บ้าน แจ้งให้ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข้ามาฉีดวัคซีนได้ในวันนี้ โดยเดินทางมาเองคนเดียว ที่ผ่านมาไม่เคยลงทะเบียนการฉีดวัคซีนมาก่อน เพราะกลัวว่าจะเกิดผลข้างเคียง แต่เมื่อเห็นว่าคนในหมู่บ้านที่มาฉีดไปก่อนหน้าที่นี้ไม่เป็นอะไร จึงตัดสินใจเข้ามารับการฉีดวัคซีน โดยหวังว่าจะไม่ได้รับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน

สำหรับข้อมูลการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 818,831 คน คิดเป็นร้อยละ 68% ของเป้าหมายประชากร 1,200,000 คน ซึ่งมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 231,168 คน รวมจำนวน 321,865 โดส