อบจ.หนองคาย เร่งสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ขนาด 300 เตียง รองรับผู้ป่วยโควิด 19 หลังยอดผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ทั้งติดเชื้อในจังหวัดและขอกลับมารักษาภูมิลำเนา

30 กรกฎาคม 2564 ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ริมถนนหนองคาย – โพนพิสัย ต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย นายชัยยศ นันทะมีชัย รองปลัด อบจ.หนองคาย, นพ.นฤพนธ์ ยุทธเกษมสันต์, พญ.ฤดีมน สกุลคู รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคาย ได้ออกตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ของจังหวัดหนองคาย เนื่องจากโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ใกล้จะเต็มขีดจำกัดการรองรับผู้ป่วยแล้ว 

อบจ.หนองคายเร่งมือสร้างโรงพยาบาลแห่งที่สนาม 3 รับผู้ป่วยขอกลับบ้าน

อบจ.หนองคายเร่งมือสร้างโรงพยาบาลแห่งที่สนาม 3 รับผู้ป่วยขอกลับบ้าน

 

ซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 ใช้พื้นที่อาคารหอประชุมของสถาบันการอาชีวศึกษาฯ ชั้นล่าง เป็นที่โล่ง เจ้าหน้าที่ได้จัดเตียง พัดลม อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมห้องปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ มีการก่อสร้างห้องน้ำชั่วคราวเพิ่มเติม ติดตั้งระบบสาธารณูปโภคใกล้แล้วเสร็จ ซึ่งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 นี้ สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด 19 ได้ประมาณ 300 ราย หากมีผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวมากขึ้นเรื่อย ๆ สามารถใช้พื้นที่ชั้นบนของอาคารหอประชุมเป็นพื้นที่ขยายการดูแล จัดเตียงได้เพิ่มเติมอีก

อบจ.หนองคายเร่งมือสร้างโรงพยาบาลแห่งที่สนาม 3 รับผู้ป่วยขอกลับบ้าน

อบจ.หนองคายเร่งมือสร้างโรงพยาบาลแห่งที่สนาม 3 รับผู้ป่วยขอกลับบ้าน


 

สำหรับสถานการณ์โรคโควิด 19 ของจังหวัดหนองคาย มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 35 ราย แยกเป็นติดเชื้อในจังหวัด 7 ราย และติดเชื้อนอกจังหวัดขอกลับมารักษาที่ภูมิลำเนา 28 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 732 ราย กำลังรักษา 559 ราย หายป่วยกลับบ้าน 169 ราย เสียชีวิตสะสม 4 ราย และมีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง. 

ข่าว กำธร กองสมบัติ