แม่ฮ่องสอน - กำนันตำบลแม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน นำลูกบ้าน หย่อมบ้านแม่ยะน้อย-บ้านห้วยหวาย สร้างถนนเพื่อใช้สัญจรและขนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร จากบนดอยลงจำหน่ายในพื้นที่ราบ

โดย ทศพล บุญพัฒน์

 

ร.ต.เอี่ยม กันทาน้อย กำนันตำบลแม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน นำราษฎรหย่อมบ้านแม่ยะน้อย -บ้านห้วยหวาย ต.แม่ฮี้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน สร้างถนนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยได้รับการสนับสนุนปูนซีเมนต์จากโครงการหลวงจำนวน 90 ถุง , อบต.แม่ฮี้ 20 ถุง และหินทรายจาก ส.อบจ.แม่ฮ่องสอน เขต 1 นายกเทศบาลตำบลปาย สนับสนุน

กำนันตำบลแม่ฮี้ รวมใจสร้างถนนให้คนบนดอย

 

กำนันตำบลแม่ฮี้ รวมใจสร้างถนนให้คนบนดอย

ทั้งนี้ ชาวบ้านหย่อมบ้านแม่ยะน้อย-ห้วยหวาย ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาถนนเพื่อใช้สัญจรและขนพืชผลทางการเกษตร ร่วมด้วยช่วยกัน ทั้งแรงกาย แรงทรัพย์ เพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวบ้านบนดอย ทั้งนี้ในการสร้างถนนเส้นทางดังกล่าว ไม่มีงบประมาณสร้างจนเต็มเส้นทางได้ จึงทำได้แค่เทปูนเพื่อให้ล้อรถยนต์ สามารถวิ่งผ่านไปมาได้เท่านั้น

 

กำนันตำบลแม่ฮี้ รวมใจสร้างถนนให้คนบนดอย