วัตสัน ประกาศแจ้งพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 5 สาขา พร้อมเข้าปูพรมบิ๊กคลีนนิ่ง ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ พร้อมส่งพนักงานกักตัว และแจ้งประชาชนที่อยู่ในช่วงเวลาเสี่ยงสังเกตอาการหากสงสัยเข้ารับการตรวจทันที

สร้างความตกใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก เมื่อวัตสันประเทศไทย ได้ออกหนังสือประกาศลงวันที่ 28 ก.ค. 64 ชี้แจงกรณีพบพนักงานวัตสัน 5 สาขา ประกอบด้วย สาขาโลตัส ประชาชื่น, เซ็นทรัล พระราม 9, โลตัส ชุมพร และพาซิโอ พาร์ค ติดเชื้อโควิด -19

วัตสันแจ้งพบพนักงานติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 5 สาขา

ซึ่งหลังได้รับแจ้งวัตสันได้มีการยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมขั้นสูงสุด ด้วยการเข้าทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาซ่าเชื้อโรคตามสาขานั้นๆ ทันที และให้พนักงานผู้เกี่ยวข้องกับพนักงานที่ติดเชื้อโควิด-19 หยุดปฏิบัติงาน เข้าตรวจหาเชื้อ และแยกตัวเองเพื่อเฝ้าระวังอาหารเป็นเวลา 14 วัน พร้อมทั้งจัดส่งพนักงานชุดใหม่เข้าให้บริการ 

ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า ทางวัตสันแนะนำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการร้านวัตสันตามประกาศ สังเกตอาการตนเอง ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือกังวล สามารถเข้ารับการตรวจได้ตามสถานที่ที่ทางราชการแจ้งไว้

วัตสัน สาขา โลตัส ประชาชื่น กรุงเทพ ได้รับแจ้งพนักงานติดเชื้อ วันที่ 25 ก.ค.64 และได้พ่นฉีดยาฆ่าเชื้อโรคแล้วในวันที่ 27 ก.ค.64 โดยแนะนำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ วันที่ 12-15 ก.ค. 64 สังเกตอาการตนเอง

วัตสัน สาขา เซ็นทรัล พระราม 9 กรุงเทพ ได้รับแจ้งพนักงานติดเชื้อ วันที่ 26 ก.ค.64 และขณะนี้ปิดทำการโดยแนะนำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ 13-14 ก.ค. และ 18-22 ก.ค. 64 สังเกตอาการตนเอง

วัตสัน สาขาโลตัส ชุมพร จ.ชุมพร ได้รับแจ้งพนักงานติดเชื้อ วันที่ 27 ก.ค.64 และได้พ่นฉีดยาฆ่าเชื้อโรคแล้วในวันที่ 27 ก.ค.64 โดยแนะนำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ วันที่ 14-18 ก.ค. และ 20-22 ก.ค.64 สังเกตอาการตนเอง

วัตสัน สาขา พาซิโอ พาร์ค กรุงเทพ ได้รับแจ้งพนักงานติดเชื้อ วันที่ 27 ก.ค.64 และได้พ่นฉีดยาฆ่าเชื้อโรคแล้วในวันที่ 27 ก.ค.64 โดยแนะนำให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ วันที่ 14-16 ก.ค.และ 18-22 ก.ค. 64 สังเกตอาการตนเอง