การรถไฟฯ ยืนยันไม่เคยสั่งยกเลิกรถไฟขบวนพิเศษ สำหรับส่งผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 สีเขียวให้ได้กลับภูมิลำเนา เป็นเพียงการนำเสนอข่าวที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง

วันที่ 28 กรกฎคม 2564 จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าวการรถไฟแห่งประเทศไทย ยกเลิกขบวนรถโดยสารพิเศษ ส่งผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียวกลับภูมิลำเนา เนื่องจากมีผู้ป่วยที่ร่วมเดินทางน้อยไม่คุ้มค่าเดินทาง และทางกระทรวงคมนาคมจะจัดให้เดินทางโดยรถยนตร์โดยสารแทน

 

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการนำเสนอข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ไม่เคยสั่งให้ยกเลิกรถไฟขบวนพิเศษ และเมื่อวันที่ 27 ก.ค. ที่ผ่านมาได้ให้การรถไฟฯ เปิดเดินรถขบวนพิเศษ ส่งผู้ป่วยสีเขียวชุดแรกเดินทางกลับภูมิลำเนาในเส้นทางสายอิสาน โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด ร่วมดูแลตลอดการเดินทาง

 

นายศักดิ์สยาม ได้มอบนโยบายให้การรถไฟฯ และทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่งต่อการดูแลประชาชนผู้ติดเชื้อ หรือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด ให้ได้รับความช่วยเหลือ เพราะชีวิตของพี่น้องประชาชนมีความสำคัญเหนือกว่าสิ่งอื่นใด การรถไฟฯขอยืนยันว่า พร้อมดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการเป็นหน่วยงานสนับสนุน ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด ใช้ตู้โดยสารเป็นแบบปิดทั้งขบวนเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และเว้นระยะห่างด้วยการแยกตู้โดยสารระหว่างเจ้าหน้าที่รถไฟ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้ป่วย

 

นอกจากนี้ การรถไฟฯยังอยู่ระหว่างร่วมมือกับทางกรุงเทพมหานคร ในการสำรวจโรงซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า สถานีกลางบางซื่อเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อแห่งใหม่ สำหรับใช้รองรับผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวในพื้นที่กรุงเทพมหานคร