การรถไฟแห่งประเทศไทยยกเลิกขบวนรถพิเศษรับผู้ป่วยโควิดกลับภาคอีสานอ้างมีผู้ป่วยจำนวนน้อยไม่คุ้มค่า รมว.คมนาคม สั่งให้กรมการขนส่งทางบกจัดรถโดยสารเที่ยวพิเศษและรถตู้กู้ชีพ รับผู้ป่วยที่เหลือส่งกลับไปรักษาที่บ้านแทน

26 กรกฎาคม 2564 จากกรณีที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้รับคำสั่งจากรัฐบาลให้จัดขบวนรถไฟโดยสารด่วนพิเศษ จำนวน 14 โบกี้ รับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด จากกรุงเทพมหานคร ที่ลงทะเบียนจองเตียงรักษาผ่านระบบ สปสช. 1330 กลับไปรักษาตามภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม ปลายทางจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,489 คน ,วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ปลายทางจังหวัดหนองคาย จำนวน 1,400 คน  และวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ปลายทางจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1,500 คน รวมประมาณ 4,389 คน โดยในเที่ยวแรกวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 มีจำนวนผู้ป่วยที่ลงทะเบียนขอกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิดแล้ว ดังนี้ จ.นครราชสีมา  296 คน, บุรีรัมย์ 203 คน,ยโสธร 99 คน ,ศรีสะเกษ 303 คน ,สุรินทร์ 243 คน ,อำนาจเจริญ 51 คน และอุบลราชธานี 294 คน รวม 1,489 คน

ด่วน รฟท.งดขบวนรถไฟส่งผู้ป่วยโควิดกลับอีสานอ้างผู้ป่วยน้อยไม่คุ้มค่า
 

ทั้งนี้ ทาง ศบค.ได้สั่งการให้จังหวัดต่าง ๆ วางแผนประสานหน่วยงาน อาทิ สาธารณสุขจังหวัด,ขนส่งจังหวัด,หน่วยงานทหาร,ตำรวจและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเตรียมยานพาหนะ อาหาร น้ำดื่ม สุขาเคลื่อนที่ ระบบป้องกันการแพร่เชื้อ โดยให้มารับตัวผู้ป่วยที่จะลงยังสถานีรถไฟต่าง ๆ ไปรักษาตามโรงพยาบาล, โรงพยาบาลสนาม หรือจุดพักคอยแต่ละอำเภอจัดไว้

ด่วน รฟท.งดขบวนรถไฟส่งผู้ป่วยโควิดกลับอีสานอ้างผู้ป่วยน้อยไม่คุ้มค่า


 

แต่จากการตรวจสอบผู้ป่วยที่ลงทะเบียนไว้ล่าสุดเมื่อบ่ายวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เดินทางกลับไปรักษาที่บ้านเกิดโดยรถของโรงพยาบาล รถของหน่วยกู้ภัย รถโดยสารเช่าเหมาไปแล้ว และบางรายก็รักษาหายส่งผลให้เหลือผู้ป่วยที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถไฟโดยสารด่วนพิเศษจำนวนน้อย ซึ่งไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงได้ยกเลิกขบวนรถด่วนพิเศษรับผู้ป่วยโควิดกลับไปรักษาตัวที่ภาคอีสานทั้งหมด และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบกจัดรถโดยสารเที่ยวพิเศษและรถตู้กู้ชีพ ของมูลนิธิต่าง ๆ รับผู้ป่วยที่เหลือส่งกลับไปรักษาที่บ้านแทน

ด่วน รฟท.งดขบวนรถไฟส่งผู้ป่วยโควิดกลับอีสานอ้างผู้ป่วยน้อยไม่คุ้มค่า

ข่าว ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ