สธ.-สปสช.-สพฉ. จัดระบบ นำส่งคนป่วยโควิด-19 กลับภูมิลำเนา ระบุ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรค ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อระหว่างการเดินทาง และข้ามจังหวัด โทรแจ้งความจำนง ได้ที่สายด่วน สปสช. 1330 ต่อ 15

วันนี้ (21 ก.ค.64) นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้หารือและกำหนดแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อที่ต้องการเดินทางกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา สธ. ได้ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) วางระบบการนำส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลับภูมิลำเนา เพื่อให้การขนส่งผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรค ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อระหว่างการเดินทาง และลดการแพร่เชื้อระหว่างจังหวัด

สธ.วางระบบมาตรฐานปลอดภัย นำส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับภูมิลำเนา

โดยเงื่อนไขการเดินทาง 1.ผู้ป่วยจะต้องมีอาการคงที่ สามารถเดินทางได้ 2.จังหวัดปลายทางยินยอมรับกลับ ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด นอกจากนี้ ได้ประสานกับกระทรวงกลาโหม กรมการขนส่งทหารบก  กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย (กรณีมีผู้ประสงค์เดินทางจำนวนมาก) ร่วมวางแผนการเดินทางและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

 

สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนา ขอให้โทรแจ้งความจำนงที่สายด่วน สปสช. 1330 ต่อ 15 จากนั้น สปสช. จะรับผิดชอบประสานงานกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และกองทัพบก การรถไฟฯ เพื่อจัดทำแผนส่งกลับต่อไป ทั้งนี้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินได้จัดระบบแพทย์ให้คำปรึกษาระหว่างการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย