พิจิตร - ชาวบ้าน ยึดแนวทางเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริ สร้างครัวกลางแจ้ง เลี้ยงสัตว์ ทำนา ปลูกผัก เป็นแหล่งอาหาร กับครอบครัวและเพื่อนบ้าน สู้กับสถานการณ์โควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โดย สายันต์ ชูฉ่ำ

 

เนื้อที่ 12 ไร่ ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ของนายพิเชษฐ สาตรช้าง หรือพี่ต๋อย ที่ยึดนำแนวทางพระราชดำริ เกษตรแบบพอเพียง มาจัดวางพร้อมทำการเกษตร ทั้งเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลากินพืช กบ หนูนา ข้าวปลอดสารพิษ และปลูกผัก อีกหลายชนิด เพื่อสร้างเป็นแหล่งอาหาร หรือที่เรียกว่า ครัวกลางแจ้ง ให้กับครอบครัว บรรดาญาติและเพื่อนบ้านในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาด 

ยึดเกษตรพอเพียง-ทำครัวอาหารกลางแจ้งสู้โควิด

โดยเนื้อที่การเกษตร ถูกจัดรูปแบบพื้นที่ตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจแบบพอเพียง มีการแบ่งพื้นที่การเลี้ยงปลากินพืช หลายชนิด หอยขม หนูนา กบนา ปลูกผัก หลากหลายชนิด เต็มพื้นที่ นอกจากนั้น ยังแบ่งพื้นที่ อีก 6 ไร่ เป็นแปลงปลูกข้าวปลอดสารพิษ ที่กำลังออกรวงรอการเก็บผลิต ไว้รับประทาน และแปรรูปจำหน่าย เป็นแหล่งอาหาร แบบแทบไม่มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ของการระบาดในช่วงโควิด-19

ยึดเกษตรพอเพียง-ทำครัวอาหารกลางแจ้งสู้โควิด
 

ยึดเกษตรพอเพียง-ทำครัวอาหารกลางแจ้งสู้โควิด

 

นายพิเชษฐ สาตรช้าง เล่าว่า ในพื้นที่จะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลูกผัก และปลูกข้าว มีแหล่งอาหารเกือบทุกอย่าง หรือที่เรียกว่า ครัวกลางแจ้ง ที่ปลูกไว้หลายอย่าง หลายชนิด ยิ่งในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 แหล่งอาหารที่มีอยู่อย่างเพียงพอสำหรับตนเอง ครอบครัวและสามารถแบ่งปัน ให้กับญาติ และเพื่อน ที่ต้องการอาหาร ซึ่งมีค่าใช้จ่ายน้อยมาก ต่างกับคนเมืองที่ต้องต่อสู้กับรายได้ในช่วงวิกฤตโควิด

ยึดเกษตรพอเพียง-ทำครัวอาหารกลางแจ้งสู้โควิด

 

 

ยึดเกษตรพอเพียง-ทำครัวอาหารกลางแจ้งสู้โควิด

 

อย่างไรก็ตาม ฝากถึงคนในพื้นที่เมืองที่ยังอยากกลับมาใช้ชีวิตในภูมิภาค ที่ไม่ต้องการแข่งขัน เพื่อหารายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 สามารถให้คำปรึกษา การทำเกษตรแบบพอเพียง ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าดำรงชีวิตอยู่ได้ ในช่วงการระบาดของโรคร้าย โดยยินดีให้คำปรึกษาสามารถติดต่อสอบถามได้หมายเลขโทรศัพท์ 089-6391003 หรือเฟซบุ๊ก พิเชษฐ สาตรช้าง

 

ยึดเกษตรพอเพียง-ทำครัวอาหารกลางแจ้งสู้โควิด