นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางมายื่นคำร้องต่อ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยธ. เพื่อขอให้ตรวจสอบองค์กรผู้บริโภค 152 องค์กร ร่วมกันจัดตั้งเป็น "สภาองค์กรของผู้บริโภค"

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า จากข้อสงสัยการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคดังกล่าว พบว่า มีบางองค์กรอาจถูกจัดตั้งขึ้นมาลอยๆ เพื่อให้ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด คือ ต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 150 องค์กรขึ้นไป จะสามารถรวมตัวกันจัดตั้งได้ จึงทำการสุ่มตรวจสอบองค์กรผู้บริโภคตามบัญชีรายชื่อที่ สปน.ประกาศในระดับจังหวัด ก็พบว่าองค์กรผู้บริโภคที่แจ้งไว้กับทางราชการนั้น ชาวบ้านในบางพื้นที่ไม่เคยรู้จักหรือได้ยินชื่อเลย และเมื่อตรวจสอบเชิงลึกโดยการพูดคุยกับผู้นำท้องถิ่น ชาวบ้าน ก็พบว่าหลายองค์กรไม่มีที่ตั้งตามที่แจ้งไว้ หรือไม่มีการทำกิจกรรมตามที่จดแจ้ง

ศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นหนังสือ

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า ซ้ำร้ายกว่านั้นที่อยู่ที่จดแจ้งในทะเบียนราษฎรไม่มีเลขที่ในสารบบเลย บางองค์กรไม่มีที่ตั้ง และไม่มีคนที่อ้างว่าเป็นประธานเครือข่ายอยู่ในพื้นที่เลย อาจถือได้ว่ามีคุณลักษณะไม่เป็นไปตาม ม.6 ประกอบ ม.5 ของกฎหมาย จึงได้ทำบันทึกถ่ายรูป อัดคลิปเสียงของผู้ให้ข้อมูล และนำหลักฐานทั้งหมดมามอบให้กระทรวงยุติธรรม เพื่อขยายผลสอบ 152 องค์กรต่อไป

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า ตาม ม.5 แห่ง พ.ร.บ.การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค 2562 กำหนดไว้ว่า การที่จะใช้สิทธิเข้าชื่อกันเพื่อเป็นผู้เริ่มก่อการในการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคได้นั้น องค์กรผู้บริโภคนั้นๆ จะต้องดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภค “เป็นที่ประจักษ์” มาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ตามที่กฎหมายกำหนด แต่เมื่อมีการสุ่มตรวจบางองค์กรก็พบความจริงว่ากว่า 16 องค์กร ไม่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดแต่อย่างใด และไม่ได้ทำกิจกรรมเชิงประจักษ์ ดังนั้น จึงเชื่อว่า อีก 136 องค์กรที่เหลือ ก็อาจมีลักษณะเดียวกันกับที่สุ่มตรวจก็ได้ ซึ่งเชื่อว่ากระทรวงยุติธรรมมีศักยภาพในการตรวจสอบทุกองค์กรได้

ศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นหนังสือ

"นอกจากนั้น หากการสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่า องค์กรใดไม่มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะตามที่กฎหมายบัญญัติ ผู้ที่ร่วมจัดตั้งและผู้ที่เข้าชื่อเสนอนายทะเบียนย่อมเข้าข่าย แจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ตามกฎหมายอาญา ม.137 ที่บัญญัติไว้ความว่า ผู้ใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

นายศรีสุวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า สมาคมฯ จึงนำความมาร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรม เพื่อเอาผิดบุคคลและหรือองค์กรผู้บริโภคนั้นๆ และถือเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้การจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภคที่ผ่านมาไม่สมบูรณ์อาจถือเป็น "โมฆะ" ตามกฎหมาย การทำนิติกรรมใดๆ ขององค์กรดังกล่าวย่อมเป็นโมฆะและจะกระทำมิได้ด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 12 ต.ค. 63 เคยได้ยื่นเรื่องร้องให้ สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจสอบองค์กรผู้บริโภคที่ขอจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคดังกล่าว ว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ และขอให้ดำเนินการตามกฎหมายภาพ / ข่าว : NationOnline ศรีสุวรรณ จรรยา ยื่นหนังสือ