ชาวบ้านดอนยาวใหญ่น้ำตาซึมหลังลูกหลานติดโควิด19ไม่มีเตียงรักษา อบต.ดอนยาวใหญ่ ไม่รอช้าขับรถไปรับกลับพร้อมเร่งปรับพื้นที่โรงจอดรถของ อบต. เป็นที่พักรองรับทุกคนกลับบ้านเกิดอยู่ใกล้คนในครอบครัว

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งยังคงพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ส่งผลทำให้เตียงตามโรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามเต็มไม่เพียงพอรองรับปริมาณผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ วันได้ ในขณะที่มีผู้ป่วยติดเชื้ออีกเป็นจำนวนมากต้องการกลับมารักษาอาการป่วยยังภูมิลำเนา แต่ติดขัดในการเดินทางเพราะไม่มีรถยนต์ส่วนตัว ถึงแม้มีหลายหน่วยงานยื่นมือเข้าช่วยเหลือแต่ก็คงไม่เพียงพอกับปริมาณผู้ป่วยที่ต้องการเดินทางกลับ

อบต.ดอนยาวใหญ่ ทำที่พักให้ลูกหลานติดโควิด19ไม่มีเตียงต้องการกลับบ้าน


    

ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการ”คนดอนยาวใหญ่ ไม่ทิ้งกัน” โดยการจัดรถประจำสำนักงานเดินทางไปรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑลและจังหวัดอยุธยา ที่ต้องการกลับมารักษายังพื้นที่บ้านเกิด หลังได้รับการร้องขอจากชาวบ้านที่ไม่สามารถหารถเดินทางกลับมาได้ รวมถึงต้องรอคิวการส่งกลับจากหน่วยงานช่วยเหลือที่ต้องใช้เวลานาน ซึ่งผู้ป่วยหลายรายต้องการการักษาที่เร่งด่วน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจึงได้จัดรถพร้อมเจ้าหน้าที่แพทย์เดินทางไปรับด้วยตัวเอง ทำให้ชาวบ้านที่เป็นห่วงลูกหลานคลายความกังวลใจลงไปได้

อบต.ดอนยาวใหญ่ ทำที่พักให้ลูกหลานติดโควิด19ไม่มีเตียงต้องการกลับบ้าน

 

นอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ ยังได้ปรับปรุงอาคารโรงจอดรถเพื่อให้เป็นสถานที่กักตัว สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ได้รับการยืนยันผลตรวจแล้ว สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 50 ราย โดยแบ่งเป็นชาย 25 เตียง หญิง 25 เตียง พร้อมกับมีห้องน้ำสะอาด แยกเป็นสัดส่วน ชาย หญิง ซึ่งในแต่ละวันจะมีชาวบ้านแจ้งความประสงค์ต้องการเดินทางกลับเป็นจำนวนมาก ทำให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งสร้างที่กักตัวในรูปแบบเถียงนาโมเดลเพื่อรองรับการกลับมาภูมิลำเนาของชาวบ้านในพื้นที่.

อบต.ดอนยาวใหญ่ ทำที่พักให้ลูกหลานติดโควิด19ไม่มีเตียงต้องการกลับบ้าน

ข่าว ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ