เชียงใหม่ -คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเรียกผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บ "ก๋ำแปงเวียง" เข้ารับการฉีดวัคซีน โดยจะเริ่มส่ง SMS นัดหมายเข้ารับวัคซีน 28 ก.ค.นี้ เตรียมพร้อม 4 จุดฉีดวัคซีนในตัวเมือง เผยจะเริ่มฉีดวัคซีนวันที่ 30 ก.ค.นี้เป็นต้นไป

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นพ.วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดเผยว่า การฉีดวัคซีน ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมาดำเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค และหญิงตั้งครรภ์ ที่จองผ่านระบบหมอพร้อมไว้ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 จำนวน 196,775 คน ทางจังหวัดได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปอย่างต่อเนื่อง

    ปัจจุบันคงเหลือผู้ที่จองในระบบหมอพร้อมประมาณกว่า 5,000 คน โดยจะเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มที่เหลือโดยเร็วที่สุด ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนมาแล้ว 320,760 โดส เป็นวัคซีนซิโนแวค 207,155 โดส และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 110,060 โดส โดยฉีดให้กลุ่มเป้าหมายไปแล้วจำนวน 312,957 โดส

เตรียมเรียกกลุ่มก๋ำแปงเวียงเข้ารับวัคซีนโควิด-19

     ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับวัคซีนเข้ามาเพิ่มจำนวน 29,120 โดส ทางคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติ ให้นำวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรครั้งนี้ ให้กับกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย 7 โรค และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์"ก๋ำแปงเวียง" โดยจะเริ่มทำการฉีดวัคซีนในเขตอำเภอเมืองในวันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2564

     หลังจากนั้นวันที่ 1 สิงหาคม2564 เป็นต้นไป จะเริ่มฉีดให้กับผู้ที่จองไว้ในเว็บไซต์ "ก๋ำแปงเวียง"ที่เป็นบุคคลทั่วไป ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองก่อน ส่วนในพื้นที่เขตอำเภอรอบนอกจะเน้นฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายหลักก่อน หากกลุ่มหลักแจ้งความประสงค์ไม่รับวัคซีน เจ้าหน้าที่จะเรียกคิวถัดไปให้มารับวัคซีนทดแทน และจะทยอยติดต่อผู้ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์"ก๋ำแปงเวียง"เข้ามารับวัคซีนทุกสัปดาห์

เตรียมเรียกกลุ่มก๋ำแปงเวียงเข้ารับวัคซีนโควิด-19

     สำหรับหน่วยรับวัคซีนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง ได้จัดเตรียมไว้ 4 หน่วยฉีด คือ ที่หน่วยฉีดอุทยานหลวงราชพฤกษ์, หน่วยฉีดโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, หน่วยฉีดเซ็นทรัลเฟสติวัล และหน่วยฉีดพรอมเมนาด้า โดยจะเริ่มดำเนินการติดต่อนัดหมายให้เข้ามารับวัคซีนผ่านทาง SMS โดยจะเริ่มทยอยส่งข้อความตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564  เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่ไม่ได้ให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้ สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ในเว็บไซต์ "ก๋ำแปงเวียง" https://wallofcm.chiangmaihealth.go.th/ สำหรับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด สามารถติดต่อขอรับวัคซีนได้ที่คลินิกฝากครรภ์ของทุกโรงพยาบาลได้โดยไม่ได้กำหนดห้วงเวลาไว้