วันนี้เชียงใหม่ รับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เดินทางกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนาชุดที่สอง จำนวน 8 ราย โดยชุดแรก 7 ราย พบ 2 ราย มีอาการเล็กน้อย ส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ ส่วนอีก 5 ราย เข้าดูอาการโรงพยาบาลสนาม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 หลังจากรัฐบาล โดย ศบค. มีแนวทางให้ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่มีความต้องการจะเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงกลาโหม บูรณาการส่งผู้ป่วยโควิดกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย

ที่จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ป่วยโควิด-19 ชุดแรก มาด้วยรถโดยสารรถบัสจากรุงเทพฯ จำนวน 25 ราย ปลายทางจังหวัดแพร่ 18 ราย และเชียงใหม่ 7 ราย

ผู้ป่วยทั้ง 7 ราย ได้รับการคัดกรอง ซักประวัติ ตรวจเอกสาร วัดอุณหภูมิ วัดความดันโลหิต และเอ็กซเรย์ปอด ตามกระบวนการคัดกรองผู้ป่วย

ผลการคัดกรองพบว่า ไม่มีอาการผิดปกติ 5 ราย เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ และมีอาการเล็กน้อย 2 ราย ส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ 

ในวันนี้ (28 ก.ค.64) ส่วนกลางจะจัดรถตู้ นำส่งผู้ป่วยโควิด-19 ชุดที่ 2 จำนวน 8 ราย กลับมารักษาในจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติม

 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 64 คน ในจำนวนนี้แยกเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 25 ราย และผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 39 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน มี 5,238 ราย และรักษาหายแล้ว 4,393 ราย มีผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท 792 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 443ราย โรงพยาบาลรัฐ 212 ราย โรงพยาบาลเอกชน 130 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 7 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก 22 ราย โดยผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย 640 ราย อาการปานกลาง 130 ราย อาการค่อนข้างหนัก 22 ราย และไม่มีผู้ป่วยอาการหนัก ในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิต ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเป็น 31 ราย

ข่าว/ภาพ นิศานาถ กังวาลวงศ์ จ.เชียงใหม่