พี่น้องประชาชนชาวอุดรธานีที่เดินทางกลับบ้านกับโครงการผู้ว่าฯพากลับบ้าน "ไทอุดรไม่ทิ้งกัน"เที่ยวที่ 6 จำนวน 124 คน เดินทางถึงอุดรธานีอย่างปลอดภัย ผู้ว่าฯเยี่ยมให้กำลังใจและขอบคุณพนักงานขับรถบัสที่เสียสละพาคนกลับบ้าน โดยคนขับจะฉีดวัคซีนและทำประกันโควิดให้

27 กรกฎาคม 2564 ที่ลานปูนหน้าสโมสรนายทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคม มณฑลทหารบกที่ 24 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายปราโมทย์ ธัญญพืช นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายนพดล มามาก ปลัดจังหวัดอุดรธานี พันเอกวีระวัฒน์ ท้าวพิมพ์ ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 นายพรหมินทร์ เค้าโคตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัด สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี มณฑลทหารบกที่ 24 โรงพยาบาลเพ็ญ โรงพยาบาลกองบิน 23 ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการรับและส่งต่อผู้เดินทางกลับมาพื้นที่เสี่ยง แล้วส่งไปรักษาตัวและกักตัวตามภูมิลำเนา 

“ไทอุดรไม่ทิ้งกัน”กลับบ้านเที่ยวที่6จำนวน124คนติดเชื้อ96คน
 
สำหรับโครงการผู้ว่าฯพากลับบ้าน "ไทอุดรไม่ทิ้งกัน" เที่ยวที่ 6 มี 124 คน แยกเป็นผู้ป่วย 96 คน กลุ่มเสี่ยง 28 คน ซึ่งเดินทางออกจากหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี กระทรวงมหาดไทย วิทยาลัยการปกครอง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในขณะที่ยอดผู้เดินทางกลับบ้านกับโครงการผู้ว่าฯพากลับบ้านรวม 6 เที่ยว มีผู้เดินทางกลับอุดรธานีแล้ว 641 คน เป็นผู้ป่วย 440 คน และเสี่ยงสูง 201 คน เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา 

“ไทอุดรไม่ทิ้งกัน”กลับบ้านเที่ยวที่6จำนวน124คนติดเชื้อ96คน
 
 

โดยประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางกลับกับโครงการผู้ว่าพากลับบ้าน  ต้องประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่อำเภอภูมิลำเนา เพื่อแจ้งความประสงค์กลับภูมิลำเนา จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการนัดหมาย และประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการเดินทางจังหวัดอุดรธานีได้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อฯ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ โดยมีจุดแวะพักรถที่เวทีมวยค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา และเดินทางมายังสโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 24 ซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพ็ญและกองบิน 23 จะทำการคัดกรองหาเชื้อผู้เดินทาง ก่อนส่งต่อไปกักตัวในภูมิลำเนา ส่วนผู้ป่วยใน อ.เมืองเดินทางมาถึงอุดรธานี รถโรงพยาบาลจะรับตัวไปรักษาต่อทันที 

“ไทอุดรไม่ทิ้งกัน”กลับบ้านเที่ยวที่6จำนวน124คนติดเชื้อ96คน
 
นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า โครงการผู้ว่าฯ พากลับบ้าน “ไทอุดรไม่ทิ้งกัน” มีวัตถุประสงค์ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องคนอุดรธานี ที่ทำงานอยู่กรุงเทพฯและปริมณฑล ประสงค์จะเดินทางกลับอุดรธานี ซึ่งคนกลุ่มนี้มีทั้งผู้ที่ติดเชื้อ หรือไม่ติดก็ตาม เรายินดีที่จะรับกลับบ้านเรา เพราะว่าในข่วงนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่า บริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑลมีผู้ติดเชื้อมาก ทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถรับผู้ติดเชื้อเข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลเพิ่มได้  ทางจังหวัดอุดรธานี ก็ยินดีจะรับทุกท่านกลับมาอุดรธานี 
 

“ไทอุดรไม่ทิ้งกัน”กลับบ้านเที่ยวที่6จำนวน124คนติดเชื้อ96คน

เมื่อเดินทางมามาถึง จ.อุดรธานี ก็จะมาลงรถที่บริเวณสโมสรนายทหาร มทบ.24 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ผู้ติดเชื้อก็จะมีรถพยาบาลมารับเพื่อนำตัวไปรักษา ส่วนผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อหรือไม่มีผลยืนยันจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการตรวจหาเชื้อด้วยวิธีการ swab และอำเภอจะนำรถมารับไปที่ศูนย์กักกันตามอำเภอ เมื่อผลการตรวจออกมาถ้าติดเชื้อโรงพยาบาลแต่ละอำเภอก็จะดำเนินการต่อ โดยการไปรับจะมีรถบัส นั่งไม่เกิน 30 คน ส่วนคนขับจะฉีดวัคซีน และทำประกันโควิดให้ด้วย

โดย - เศกสันติ กัลยาณวิสุทธิ์