เลย พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 49 ราย พร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่5 ที่อ.ผาขาว รองรับผู้ป่วย ย้ำผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดเลย

27 กรกฎาคม 2564  ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย  นายปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย  กล่าวว่า  สถานการณ์โควิด-19 จังหวัดเลย วันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้น 49  ราย  ทำให้มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 รวม 941  ราย  และ มีผู้เสียชีวิตรวม 4  ราย ซึ่งระลอกเมษายน 2564  ถึงปัจจุบันยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิดเพิ่มมากขึ้นตรวจพบเชื้อทุกวัน ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด  ส่วนตรวจพบเชื้อภายในจังหวัดเลยจำนวนน้อย โดยเฉพาะเพียง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึงวันนี้พบแล้วกว่า 300  ราย
  เลยติดเชื้อพุ่งทุกวัน เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 รองรับผู้ป่วย
ด้านนายชัยธวัช  เนียมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  ได้ลงนามออกประกาศจังหวัดเลย วันนี้เพื่อจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจังหวัดเลยแห่งที่ 5 ที่ อ.ผาขาว   เป็นสถานที่กักตัวระดับอำเภอเพิ่มเติมตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลยวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 และความเห็นชอบของ  ส่วนมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( covid-19)ย้ำว่าผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัดอันประกอบด้วยกรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา ชลบุร นครปฐม  นนทบุรี  นราธิวาส  ปทุมธานี  ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา และ สมุทรสาคร ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าวทุกคน  จะต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดเลย 
เลยติดเชื้อพุ่งทุกวัน เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 รองรับผู้ป่วย

อันประกอบด้วยฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือ อสม.หรือเจ้าบ้านผู้ควบคุมดูแลบ้านนายจ้าง หรือผู้ประกอบการ   แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคภายใน 3 ชั่วโมง นับตั้งแต่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเลย  และให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ covid -19  ด้วยชุดตรวจโควิด  Antigen test kit หรือวิธี rt-pcr  หรือ แสดงผลตรวจภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงหรือ 3 วัน กรณีที่ไม่พบเชื้อจะต้องให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือนายอำเภอมีคำสั่งเป็นหนังสือให้กักตัวในสถานที่กักกันระดับอำเภอ (Local Quarantine ) เป็นเวลา 14 วัน  ยกเว้นผู้มีใบรับรองการรับวัคซีนป้องกันโรค covid-19 ครบตามเกณฑ์  ทั้งนี้ให้อยู่ในภายใต้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

เลยติดเชื้อพุ่งทุกวัน เปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 รองรับผู้ป่วย
โดย - บุญชู   ศรีไตรภพ