เชียงใหม่ – เชียงใหม่รับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มายังจังหวัดเชียงใหม่ 7 ราย เข้าคัดกรองอาการที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ พบมี 2 ราย มีอาการเล็กน้อย ส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐ ส่วนอีก 5 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนาม

27 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่ รัฐบาล โดย ศบค. มีความเป็นห่วงผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร บางส่วนมีความต้องการที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา ดังนั้นเพื่อให้การเดินทางกลับอย่างปลอดภัย ไม่แพร่เชื้อระหว่างทาง ประกอบกับหลายคนไม่มีรถส่วนตัว การจะกลับโดยรถสาธารณะไม่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้ รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหม บูรณาการประสานจัดทำระบบการดูแลผู้ป่วยโควิดส่งกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย

          

สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการประสานจากส่วนกลาง ให้เตรียมรับผู้ป่วยโควิด-19 ชุดแรก กลับมาภูมิลำเนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ป่วยได้โดยสารรถบัส ออกจากกรุงเทพมหานครในช่วงเย็นของวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 โดยมีผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 25 ราย ปลายทางจังหวัดแพร่ จำนวน 18 ราย และผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 7 ราย

 

ส่วนบรรยากาศที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ มีรถตำรวจกลุ่มงานจราจรภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้นำขบวนรถบัสส่งผู้ป่วยโควิด-19 ที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครเข้ามายังจุดคัดกรองโรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ป่วยทั้ง 7 ราย ได้รับการคัดกรอง ซักประวัติ ตรวจเอกสาร วัดอุณหภูมิ วัดความดันโลหิต และเอ็กซเรย์ปอด ตามกระบวนการคัดกรองผู้ป่วย

 

ผลการคัดกรองผู้ป่วยทั้ง 7 ราย พบว่า ไม่มีอาการผิดปกติ จำนวน 5 ราย เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ และ พบผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย จำนวน 2 ราย ได้ส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดเชียงใหม่ และในวันพรุ่งนี้ (28 กรกฎาคม 2564) ทางส่วนกลางจะจัดรถตู้ นำส่งผู้ป่วยโควิด-19 ชุดที่ 2 จำนวน 8 ราย กลับมารักษาในจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติม

 

สำหรับการประสานส่งต่อผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา ผู้ป่วยสามารถโทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 15 หรือ แจ้งความประสงค์ผ่านออนไลน์ โดยต้องกรอกประวัติการเดินทางกลับ เป้าหมายจังหวัดไปประสงค์จะไป จากนั้น สปสช. จะส่งข้อมูลมาให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อประสานโรงพยาบาลจังหวัดปลายทาง เตรียมพร้อมว่าจะมีผู้ป่วยอาการแบบไหนกลับไปรักษาในวันใด พร้อมกันนี้ ก็ประสานทาง สพฉ. เพื่อเตรียมยานพาหนะตามแต่ความเหมาะสม อาจเป็นรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ ในการเดินทางจะมีการดูแลเรื่องอาหาร น้ำดื่ม และสุขภาพระหว่างทาง คาดว่าในการเดินทางกลับภูมิลำเนาจะใช้เวลาประสานไม่เกิน 3 วัน ก็จะสามารถเดินทางได้

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 64 รายซึ่งในจำนวนนี้ แยกเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด 25 ราย และผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 39 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 5,238 ราย และรักษาหายแล้ว 4,393 ราย มีผู้ติดเชื้อที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 792 ราย แยกเป็นโรงพยาบาลสนาม 443 ราย โรงพยาบาลรัฐ 212 ราย โรงพยาบาลเอกชน 130 ราย โรงพยาบาลต่างจังหวัด 7 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก 22 ราย โดยผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาตัวอยู่นั้น แยกเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย 640 ราย อาการปานกลาง 130 ราย อาการค่อนข้างหนัก 22 ราย และไม่มีผู้ป่วยอาการหนัก ในวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิต ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเป็น 31 ราย