รพ.ขอนแก่น และศูนย์อนามัยที่ 7 ร่วมกันปรับพื้นที่ตึก 2 ชั้น ให้เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด 19 เพื่อรองรับผู้ป่วยสีเขียวที่เป็นชาวขอนแก่น พร้อมเพิ่มโซนรักษาผู้ป่วยเด็ก ขณะที่เตียงรักษาผู้ป่วยโควิดโคม่าใกล้เต็มแล้ว

27 กรกฎาคม 2564 ที่ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น นพ.ชาตรี  เมธาธราธิป  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  พร้อมด้วย นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น ได้

ร่วมตรวจความพร้อมสถานที่ ซึ่งจะเปิดใช้งานในวันนี้

  เปิดหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด 90 เตียง เพิ่มโซนเตียงผู้ป่วยเด็ก  
 

นพ.ชาตรี เมธาธราธิป  ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  กล่าวว่า เดิมตึกนี้ เป็นห้องทำงานของเจ้าหน้าที่และห้องฟิสเนส  แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่เพิ่มขึ้น จึงเห็นว่าตึกนี้มีความเหมาะสมในการปรับให้เป็นหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด 19  ถือเป็นความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลขอนแก่นและศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เนื่องจากตึกหลังนี้ติดกับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น  ทำให้ง่ายต่อการรักษาการส่งต่อผู้ป่วยที่อาจจะมีอาการหนักขึ้น จึงได้กันพื้นที่ให้เป็นสัดส่วนเพื่อรองรับผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียว  คือกลุ่มที่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ  อีกทั้ง สะดวกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ของทั้ง 2 แห่งด้วย 


 “สำหรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น  สามารถเข้ามาใช้บริการ ด้านอื่น เช่น การนวด การฝังเข็ม ที่เปิดให้บริการตามปกติ  ไม่ปะปนกับผู้ป่วยโควิด 19 ที่เข้ามารักษาตัว  เพราะทางเข้าออกเป็นทางเฉพาะ ที่เปิดให้ผู้ป่วยใช้เท่านั้น รวมทั้งกันพื้นที่โดยรอบอย่างเป็นสัดส่วน  รวมทั้งการจัดการขยะติดเชื้อ ไม่ปะปนกันแน่นอน”นพ.ชาตรี กล่าว 
นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น กล่าวว่า  สำหรับสถานการณ์โควิด 19  พบว่า มีผู้ติดโควิดที่เข้ามารักษาตัวเพิ่มมากขึ้น  ศักยภาพของโรงพยาบาลรับได้ 170 เตียง  ขณะนี้มีผู้ป่วย 135 เตียง เกือบเต็มแล้ว จึงต้องขยายมาที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด 19   ซึ่งจะจัดแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนผู้ป่วยชาย 35 เตียง   ผู้ป่วยหญิง 32 เตียง ส่วนที่เหลือ ใช้เป็นเตียงสำหรับผู้ป่วยเด็กด้วย

เปิดหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด 90 เตียง เพิ่มโซนเตียงผู้ป่วยเด็ก
 

“เมื่อดูจำนวนผู้ป่วยที่ยังคงมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวัน ยังไม่มีท่าทีว่าจะลดลง  ผู้ป่วยอาการหนักก็จะจำนวนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน  โดยเฉพาะห้องผู้ป่วยโควิดที่มีอาการโคม่า โรงพยาบาลขอนแก่นมีเตียงรองรับ  20 เตียง  กำลังจะเพิ่มให้เป็น 33 เตียง  สำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองจะเพิ่มอีก 90 เตียง  จึงต้องเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น” นพ.สมศักดิ์  กล่าว 

เปิดหอผู้ป่วยเฉพาะกิจโควิด 90 เตียง เพิ่มโซนเตียงผู้ป่วยเด็ก

ภาพ/ข่าวโดย : กวินทรา ใจซื่อ