สถานการณ์โควิดยังไม่น่าไว้ใจ จังหวัดนครพนมเลื่อนเปิดโรงเรียนไม่มีกำหนด ออกคำสั่งคุมเข้มงดรื่นเริง และมีคำสั่งเด็ดขาดกักผู้เดินทางออกนอกราชอาณาจักร เกิน 72 ชม.ต้องกักตัว 14 วัน ขณะยอดเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิดในประเทศยังไม่มีท่าทีจะลดลง และในทุกภูมิภาคได้ตรวจพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ล่าสุด นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม จึงมีคำสั่งเข้มมาตรการป้องกันโควิดนครพนมออกมาควบคุม อาทิ ให้สถานศึกษาทุกแห่งในจังหวัดนครพนม งดทำการเรียนการสอน แบบ On Site ออกไปอย่างไม่มีกำหนด,การจัดกิจกรรม ฯลฯ ต้องไม่เกิน 50 คน และให้งดการจัดงานเลี้ยง งานสังสรรค์ งานรื่นเริง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
    ทั้งนี้ คำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 1848/2564 ลงวันที่ 26/07/64 ขยายระยะเวลาการปิดสถานที่และห้ามเข้าออกสถานที่ที่กำหนดเป็นการชั่วคราว
ข้อ 1 ให้โรงเรียน สถาบันการศึกษา สถาบันกวดวิชา หรือโรงเรียนกวดวิชา ทุกแห่งในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม งดทำการเรียนการสอนแบบ On site ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยให้จัดการเรียนการสอนแบบ On-line, On-air, On-demand และ On-hand ทดแทน
    ข้อ 2 ให้ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานที่พำนักอาศัยหรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็กโดยไม่พักค้างคืนเป็นกิจวัตรในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม งดทำการเรียนการสอนออกไปอย่างไม่มีกำหนด จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
 

คำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 1847/2564 ลงวันที่ 26/07/64 ให้ยกเลิกข้อความตามข้อ 3 (1) (2) (3) ของคำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 1572/2564 ลงวันที่ 23/06/64 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
"ข้อ 3 การห้ามการดำเนินการ หรือจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค
             (1) ห้ามการจัดกิจกรรมทางสังคม กิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม เข้าค่าย งานประเพณีต่าง ๆ กิจกรรมพบปะญาติผู้ใหญ่ ที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน
          (2) ให้งดการจัดงานเลี้ยง งานสังสรรค์ งานรื่นเริง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน
          (3) ห้ามมิให้มีการจัดประชุม อบรม/สัมมนา หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวต้องเป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนมและไม่ได้เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ เว้นแต่ดำเนินการสื่อสารแบบทางไกล หรือวิธีอิเล็กทรอนิกส์"
 

และ คำสั่งจังหวัดนครพนมที่ 1846/2564 ลงวันที่ 26/07/64 เรื่อง การกักกันผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำม่วน)
    ข้อ 1 ว่าด้วยกฎหมายศุลกากรและสินค้าผ่านแดน อนุญาตคนขับรถยนต์ 1 คน และเด็กท้ายรถ 1 คน/คัน หากอยู่นอกราชอาณาจักรเกิน 72 ชั่วโมง ต้องเข้าสู่กระบวนกักตัวเป็นเวลา 14 วัน
    ด้าน ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม เผยจำนวนผู้ป่วยประจำวัน มีจำนวน 108 ราย ลดลงจากเมื่อวานนี้ 15 ราย มียอดสะสม 1,697 รักษาหายแล้ว 614 ราย และมีกลับบ้านเพิ่มอีก 49 คน  โดยในจำนวนผู้ป่วยล่าสุดนี้มี 2 รายเป็นเคสปาร์ตี้วันเกิด และได้รับแจ้งเพิ่มเติมว่ามีผู้ป่วยโควิดเพศชายอายุ 44 ปีเสียชีวิต 1 รายเป็นชาว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ รวมเสียชีวิตสะสม 7 ราย

ข่าว ทวี อภิสกุลชาติ