การส่งผู้ป่วยทางรถไฟกลับภูมิลำเนา อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดที่นั่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิค-19 จะรองรับได้ทั้งหมด 250 คน มีทั้งหมด 7 ตู้ รองรับตู้ละ 36 คน

27 กรกฎาคม 2564 ที่สถานีรถไฟรังสิตปทุมธานี นายอนุทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายนิรุจน์ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย และข้าราชการในสังกัดกระทรวง ได้ลงพื้นที่ส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับภูมิลำเนา เส้นทางอีสานใต้ปลายทางอุบลราชธานี รวมทั้งหมด 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษอำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โดยจะเริ่มออกจากสถานีรังสิตจังหวัดปทุมธานีตามเวลาปกติ 09.50 น.จะถึงปลายทางที่จังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเวลา 18.00 น.ของวันนี้

อนุทิน-ศักดิ์สยาม ส่งผู้ป่วยโควิดกลับภูมิลำเนาโดยรถไฟขบวนพิเศษ

โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจความพร้อมขบวนรถไฟตู้นอนปรับอากาศที่ ทางการรถไฟจัดเตรียมไว้ให้ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ตู้แรกจนถึงตู้สุดท้าย  นายอนุทิน  ชาญวีรกุล เปิดเผยว่า วันนี้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่จะเดินทางโดยรถไฟมีทั้งหมด 135 คน ซึ่งทุกคนเป็นผู้ป่วยอยู่ในประเภทสีเขียว โดยมีการยืนยันข้อมูลจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือ สพช. และต้องมีสถานที่พยาบาลหรือโรงพยาบาลปลายทางรองรับมาแล้ว ทั้งนี้การส่งผู้ป่วยทางรถไฟในวันนี้ ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนานั้น อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดของกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดที่นั่งผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จะรองรับได้ทั้งหมด 250 คน มีทั้งหมด 7 ตู้รองรับตู้ละ 36 คน ส่วนในขบวนจะมีทีมแพทย์ประจำ 10 คน หัวขบวนและท้ายขบวนชุดละ 5 คน แบ่งเป็นแพทย์ 1 คนพยาบาล 2 คน และทีมแพทย์ฉุกเฉิน 2 คน

อนุทิน-ศักดิ์สยาม ส่งผู้ป่วยโควิดกลับภูมิลำเนาโดยรถไฟขบวนพิเศษ

ส่วนผู้ป่วยสีเขียวอยากกลับบ้าน สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือ สปสช. 1330 กด 15 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 20.00 น. ซึ่งจะต้องเตรียมหลักฐานยืนยันว่า ติดเชื้อโควิด-19 เป็นผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว ซึ่งรถไฟขบวนพิเศษดังกล่าว จะขยายเวลาออกเดินทางไปอีก 1 ชั่วโมง

อนุทิน-ศักดิ์สยาม ส่งผู้ป่วยโควิดกลับภูมิลำเนาโดยรถไฟขบวนพิเศษ