แม่ฮ่องสอน - ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน สั่งเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ระบาด สั่งทุกด่านคัดกรองเข้มงวด  หลังพบข้าราชการอำเภอแม่ลาน้อยติดเชื้อ พร้อมให้ทำความสะอาด-พ่นฆ่าเชื้อที่ว่าการอำเภอ

โดย ทศพล บุญพัฒน์

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า กรณีตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 117 เป็นข้าราชการอำเภอแม่ลาน้อย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการตามมาตรการดังต่อไปนี้

 

1.มาตรการติดตามผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 รายที่ 117 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อำเภอแม่ลาน้อย ) พบผู้เสี่ยงสูง 26 ราย เสี่ยงต่ำ 39 ราย ส่งตรวจจำนวน 65 ราย ผลเป็นลบ  29 ราย รอผล 36 ราย กลุ่มเสี่ยงสูงกักตัว 14 วัน ตรวจซ้ำ วันที่ 7 และวันที่14 กลุ่มเสี่ยงต่ำ สังเกตอาการ 14 วัน หากมีอาการผิดปกติ ให้มาตรวจทันที ดำเนินการทำความสะอาด พ่นฆ่าเชื้อที่ว่าการอำเภอแม่ลาน้อยและในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด (สีแดงเข้ม) ขอให้แจ้งสายด่วนโควิดอำเภอแม่ลาน้อย โทร 081-8834164 เพื่อนัดหมายและรับการตรวจคัดกรองเมื่อมาถึง และกักตัวสังเกต ณ ที่พัก 14 วัน

"แม่ฮ่องสอน"เข้มทุกด่านคัดกรองเข้าออก-ขรก.แม่ลาน้อยติดโควิด

 

2.ดำเนินการตามมาตรการจังหวัด ด่านคัดกรอง 3 ด่าน ด่านที่ 1 ตั้งจุดตรวจจุดสกัด 4 ด่านหลัก ได้แก่ 1.จุดตรวจแม่ปิง อำเภอปาย (ถนน 1095) 2.จุดตรวจแม่อูคอ อำเภอขุนยวม (ถนน 1263)  3.จุดตรวจหน้าถ้ำ อำเภอแม่สะเรียง (ถนน 108)  และ 4.จุดตรวจแม่สวด อำเภอสบเมย

 

ด่านที่ 2 ด่านชั้นในได้แก่ ที่พัก โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร สถานบริการต่างๆ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการลงทะเบียน พร้อมสอดส่องเฝ้าระวังสังเกตอาการ ผู้มาใช้บริการ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ออกสุ่มตรวจให้คำแนะนำ และกำชับมาตรการป้องกันโรค และด่านที่ 3 ด่านชุมชน ให้ขับเคลื่อนกลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชน คอยตรวจตราบุคลเดินทางเข้าชุมชน

"แม่ฮ่องสอน"เข้มทุกด่านคัดกรองเข้าออก-ขรก.แม่ลาน้อยติดโควิด

3.มาตรการค้นหาเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยข้อมูลวันที่ 30 พฤษภาคม -18 กรกฎาคม 2564 ส่งตรวจ 973 ราย ข้อมูลการตรวจ ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ส่งตรวจ 54 ราย แบ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 8 ราย พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย กลุ่มตรวจก่อนผ่าตัด 4 ราย กลุ่มเชิงรุกในพื้นที่ 16 ราย พบผู้ติดเชื้อ 2 ราย และกลุ่มผู้สัมผัส 26 ราย

 

 

4.มาตรการ Local Quarantine (LQ)

#อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน บ้านสวนริมธาร จำนวนที่รองรับผู้เข้ากักตัว 40 คน

#อำเภอปาย ฮัท อิง ปายรีสอร์ท จำนวนที่รองรับผู้เข้ากักตัว 40 คน

#อำเภอปางมะผ้า ใต้ถุนหอประชุมอำเภอ จำนวนที่รองรับผู้เข้ากักตัว 40 คน

#อำเภอขุนยวม สถานที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง จำนวนที่รองรับผู้เข้ากักตัว 70 คน (รองรับแห่งละ 10 คน )

#อำเภอแม่ลาน้อย อาคารกองร้อย อส.แม่ลาน้อย ที่ 5(เก่า) จำนวนที่รองรับผู้เข้ากักตัว 40 คน

#อำเภอแม่สะเรียง หอประชุมอำเภอ จำนวนที่รองรับผู้เข้ากักตัว 40 คน

"แม่ฮ่องสอน"เข้มทุกด่านคัดกรองเข้าออก-ขรก.แม่ลาน้อยติดโควิด