สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จนทำให้เตียงไม่พอ โรงพยาบาลไม่รับผู้ป่วย พูดได้ว่า "ระบบสาธารณสุข" ในเมืองหลวงอยู่ในขั้นวิกฤต ก็ไม่ผิด จนชมรมแพทย์ชนบทต้องนำทีมแพทย์ พยาบาล ของโรงพยาบาลจะนะ ขึ้นมาช่วยปฏิบัติภารกิจตรวจคัดกรอง

นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ "สืบสวนความจริง" ทางเนชั่นทีวี ว่า สถานการณ์ในกรุงเทพมหานครอยู่ในขั้นวิกฤต แพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข อยู่ในภาวะเหนื่อยล้า อ่อนแรง 

ชี้ "ทางรอดคนเมืองหลวง" ชมรมแพทย์ชนบท เสนอ 3 แนวทางปฏิบัติ

แน่นอนว่าการระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลขณะนี้คือ เชื้อสายพันธุ์เดลต้า ซึ่งเชื้อเดลต้านี้ แพร่ระบาดได้รวดเร็วและรุนแรงกว่าสายพันธุ์อัลฟ่า จึงทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว