สำรวจสถิติการแพร่ระบาดไวรัสโควิดรอบ 16 วัน ของประทศไทยในช่วงที่มีการประกาศใช้ยาแรง "ล็อกดาวน์" พบสถานการณ์ยังวิกฤตหนัก มียอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตรายวันเป็นนิวไฮอย่างต่อเนื่อง

นับตั้งแต่ รัฐบาลประกาศล็อกดาวน์ ตั้งแต่วันที่ 12 ก.ค.2564 ที่ผ่านมา เพื่อหวังลดยอดการติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19 แต่เหมือนยาแรงเที่ยวนี้ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควร

 

ซึ่งตลอดช่วงที่ผ่านมา ยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวัน กลับทำสถิตินิวไฮจนน่าหวั่นวิตก โดยเฉพาะตั้งแต่วันที่ 12-27 ก.ค. 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 190,457 ราย เสียชีวิตรวม 1,553 ศพ แต่หากแยกเป็นสถิติรายวัน จะมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 12 ก.ค.2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,656 ราย เสียชีวิต 80 ศพ

วันที่ 13 ก.ค.2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,685 ราย เสียชีวิต 56 ศพ

วันที่ 14 ก.ค.2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,317 ราย เสียชีวิต 87 ศพ 

วันที่ 15 ก.ค.2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,186 ราย เสียชีวิต 98 ศพ

วันที่ 16 ก.ค.2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,692 ราย เสียชีวิต 67 ศพ

วันที่ 17 ก.ค. 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10,082 ราย เสียชีวิต 141 ศพ

วันที่ 18 ก.ค. 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,397 ราย เสียชีวิต 101 ศพ

วันที่ 19 ก.ค. 2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,784 ราย เสียชีวิต 81 ศพ

วันที่ 20 ก.ค.2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,305 ราย เสียชีวิต 80 ศพ

วันที่ 21 ก.ค.2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,002 ราย เสียชีวิต 108 ศพ

วันที่ 22 ก.ค.2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,655 ราย เสียชีวิต 87 ศพ

วันที่ 23 ก.ค.2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,575 ราย เสียชีวิต 114 ศพ

วันที่ 24 ก.ค.2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,260 ราย เสียชีวิต 119 ศพ

วันที่ 25 ก.ค.2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,335 ราย เสียชีวิต 129 ศพ

วันที่ 26 ก.ค.2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,376 ราย เสียชีวิต 87 ศพ

วันที่ 27 ก.ค.2564 มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,150 ราย เสียชีวิต 118 ศพ

หลังจากนี้ ต้องรอดูว่าเมื่อการประกาศล็อกดาวน์ล่วงเลยเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 แล้ว และพ้นช่วง 14 วันของการฟักเชื้อ (ตามมาตรการ สธ.) ยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวัน จะมีสถิติลดลงหรือเพิ่มขึ้น ก่อนที่รัฐบาลจะมีการปรับมาตรการต่อไป