ศบค.เผย ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 รวม 14,150 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 13,905 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 245 ราย ผู้ป่วยสะสม 497,965 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 9,168 ราย หายป่วยสะสม 323,217 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) เสียชีวิต 118 ราย

สลด!! ศบค. เผย ดับ 118 รายติดเพิ่ม 14,150 ราย หายป่วยกลับบ้าน 9,168 ราย