“ศักดิ์สยาม” ยืนยันรถไฟฯ ส่งผู้ป่วยโควิด-19 ไปรักษาตัว 7 จังหวัดภาคอีสาน เดินรถขบวนแรกวันนี้( 27 ก.ค. 64) รถไฟเที่ยวพิเศษ ขบวน 971 ต้นทางสถานีรังสิตสู่ปลายทาง จ.อุบลราชธานี ออกเดินทางจากสถานีรังสิต ตั้งแต่เวลา 9.00 น. มีผู้ป่วยไปกับขบวนรถจำนวน 137 คน

27 กรกฎาคม 2564 ขบวนรถไฟขบวนแรก เที่ยวพิเศษ ขบวน 971 ต้นทางจากสถานีรถไฟรังสิต-ปลายทางอุบลราชธานี ออกเดินทางจากสถานีรังสิต วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. โดยให้บริการโดยสารสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่แสดงความประสงค์ขอกลับไปเข้ารับการรักษาอาการที่ 7 จังหวัดภูมิลำเนา จำนวน 137 คน (ผู้ป่วยมีอาการระดับเขียว-สีเหลือง)


“ศักดิ์สยาม” ส่งผู้ป่วยโควิดขึ้นรถไฟกลับรักษาตัว 7จว.อีสาน

 

เมื่อวานนี้ (26 ก.ค.) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานการประชุมติดตามเตรียมการส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับภูมิลำเนาในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จ.นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี นครราชสีมา อำนาจเจริญ ยโสธร และสุรินทร์ กระทรวงคมนาคม โดยความร่วมมือของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยความร่วมมือของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดให้มี มีขั้นตอนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้

 

1) ผู้ป่วยฯ แจ้งความประสงค์กลับไปจังหวัดภูมิลำเนา และได้รับการดูแล คัดกรอง ตรวจสอบสภาพความพร้อม และอาการเบื้องต้นจาก สพฉ. และดูแลอาการ สุขอนามัย ตามมาตรฐานด้านการสาธารณสุขอย่างเข้มงวดตลอดการเดินทาง

 

2) รฟท. ดูแลเรื่องการเดินขบวนรถไฟ จนถึงจังหวัดปลายทาง

 

3) ผู้ว่าราชการจังหวัดภูมิลำเนา และหน่วยบริการสาธารณสุข หน่วยทหาร และขนส่งจังหวัด ร่วมในการรับ-ส่งผู้ป่วยจากสถานีรถไฟจังหวัดปลายทาง ไปยังสถานพยาบาลที่จังหวัดจัดเตรียมไว้ให้

 

“ศักดิ์สยาม” ส่งผู้ป่วยโควิดขึ้นรถไฟกลับรักษาตัว 7จว.อีสาน

“ศักดิ์สยาม” ส่งผู้ป่วยโควิดขึ้นรถไฟกลับรักษาตัว 7จว.อีสาน

หากพบมีปริมาณความต้องการเดินทางของผู้ป่วยเป็นจำนวนมาก กระทรวงคมนาคม พร้อมเสริมทัพจัดระบบ ขนส่งทางบก-ทางราง โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่และใกล้ชิดต่อไป โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การเดินรถไฟขบวนพิเศษ เพื่อจัดส่งผู้ป่วยฯ ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ไปยังจังหวัดภูมิลำเนา 7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เพื่อเข้ารับการรักษา จะได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์อย่างทันท่วงที และนำความปลอดภัยมาสู่ประชาชนที่ได้รับเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19