อ.เชียงคาน และ อ.ปากชม จ.เลย จัดกำลังหลายฝ่ายเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง อาจเกิดอุทกภัย เนื่องจากน้ำโขงที่สูงขึ้น พร้อมทหารพรานเข้าประจำพื้นที่ สแตนบายเตรียมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดน้ำท่วมฉับพลัน

26 กรกฎาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอชียงคาน จ.เลย  ว่าที่ร้อยตรีนครชัย แสงมณี  นายอำเภอเชียงคาน  กล่าวว่า  จากข่าวการพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องน้ำฝนและการปล่อยน้ำลงมาจาก สปป.ลาว  จึงจัดเจ้าหน้าที่และปลัดฝ่ายความมั่นคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดรวมทั้งประสานกรมอุทกศาสตร์ฯ เพื่อขอข้อมูลซึ่งทราบว่าน้ำไหลมาจากการปล่อยของเขื่อนน้ำอูของลาว ผ่านมาสู่เขื่อนของลาวที่แขวงไชยบุรี  8,000 ลบ.ม./วินาที  จะใช้เวลาประมาณ 28 ชม.ก็จะไหลมาถึง อ.เชียงคาน จ.เลย  ทำให้ระดับน้ำโขงสูงขึ้น 12 ซม./ชม.ซึ่งได้เฝ้าระวังมาตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค.แล้ว  และทราบว่าที่เชียงแสนระดับน้ำก็เริ่มลดลงบ้างแล้ว  วันนี้ที่เชียงคานจึงทรงตัว  ถึงอย่างไรก็ได้ออกประกาศให้ประชาชนชาวอำเภอเชียงคานที่อาศัยริมแม่น้ำโขงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันไว้แล้ว   

อำเภอเชียงคาน-ปากชม เฝ้าระวังน้ำโขงสูง ตลอด 24 ชั่วโมง

นายอำเภอเชียงคาน กล่าวอีกว่า ในวันนี้เวลา 12.00 น. ศูนย์สำรวจอุทกวิทยาที่ 3  เชียงคาน  รายงานผลการตรวจวัดระดับน้ำโขง ต.เชียงคานฯว่า สูง 10.55 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง   5.00  เมตร   ซึ่งเป็นระดับที่ถือว่าต้องเฝ้าระวังพิเศษ ได้สั่งการเตรียมความพร้อม ตลอด 24 ชม.พร้อมเข้าพื้นที่จุดวิกฤติพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือ

อำเภอเชียงคาน-ปากชม เฝ้าระวังน้ำโขงสูง ตลอด 24 ชั่วโมง
 

วันเดียวกันนี้  กองบังคับการควบคุมที่ 3 กองกำลังสุระศักดิ์มนตรี(กรมทหารพรานที่22) ดำเนินการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับกับสถานการณ์อุทกภัย น้ำท่วมฉับพลันที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงมีระดับสูงขึ้นจากการปล่อยน้ำของเขื่อนใน สปป.ลาว ประกอบมีฝนตกในห้วงนี้ โดยหน่วยดำเนินการประกอบด้วย การจัด ชป.เชิงรุก บรรเทาสาธารณภัย เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ  

อำเภอเชียงคาน-ปากชม เฝ้าระวังน้ำโขงสูง ตลอด 24 ชั่วโมง

ขณะที่ ผู้ประกอบการร้านค้าอาหาร เครื่องดื่มที่แก่งคุดคู้ริมแม่น้ำโขง ต.เชียงคาน กล่าวว่า  เคยถูกน้ำท่วมมาแล้ว 4 ปีที่แล้วน้ำโขงท่วมถึงหลังคาต้องขนสิ่งของเครื่องใช้หนีน้ำกันทั้งคืน  มาปีนี้ก็มีบทเรียนจึงจัดเก็บสิ่งของใส่กล่อง หากน้ำมาเร็วและท่วมก็สามารถขนขึ้นที่สูงได้   ส่วนที่บริเวณ ต.ปากตม อ.เชียงคาน ที่เป็นจุดที่แม่น้ำเลย ไหลลงสู่แม่น้ำโขง วันนี้ระดับน้ำโขงสูงชนกับแม่น้ำเลยแล้ว  ทางทหารพรานและจนท.ก็ต้องจัดเครื่องมือ อุปกรณ์และกำลังไว้แก้ไขปัญหาแล้ว

อำเภอเชียงคาน-ปากชม เฝ้าระวังน้ำโขงสูง ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย - บุญชู  ศรีไตรภพ