ชาวบ้านทั้งอำเภอเสิงสาง ระดมไม้ไผ่ สร้างจุดพักคอยผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มแห่งที่ 3 หลัง 2 จุดแรกเกือบเต็มแล้ว ถือเป็นความสามัคคีของชุมชนที่ช่วยกันสร้างขึ้นมาจากวัสดุที่หาได้ง่าย อีกทั้งช่วยรัฐประหยัดงบประมาณกว่าครึ่ง

26 กรกฎาคม 2564  นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา ประสานขอใช้สถานที่หอประชุมเก่าของโรงเรียนเสิงสาง ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเสิงสาง ปรับสภาพเป็นจุดพักคอยของผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในระหว่างรอเตียงรักษาของโรงพยาบาลเสิงสางว่าง เนื่องจากขณะนี้ เตียงของโรงพยาบาลมีไม่เพียงพอรองรับผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะช่วงนี้มีผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงสูงและตรวจพบเชื้อจำนวนมาก  ขณะเดียวกันได้ประสานขอความร่วมมือจากทางชุมชนทั้ง 6 ตำบล ของอำเภอเสิงสาง ช่วยจัดหาวัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น อย่างเช่น ไม้ไผ่ จำนวนกว่า 600 ลำ นำมาจัดทำเป็นห้องพักผู้ติดเชื้อ และทำเป็นเตียง ซึ่งสามารถลดงบประมาณการดำเนินการไปได้กว่าครึ่ง  และยังมีผู้ใจบุญ ร่วมนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นมาร่วมบริจาคอีกด้วย

ชาวอำเภอเสิงสางระดมไม้ไผ่ สร้างจุดพักคอยผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มแห่งที่ 3
 
โดยนายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง เปิดเผยว่า  จุดนี้ถือเป็นสถานที่พักคอยจุดที่ 3 ของอำเภอเสิงสาง ไว้รองรับผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิด 19 ในเบื้องต้น  ก่อนที่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล  ซึ่งสถานการณ์มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอเสิงสางเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะมีผู้ที่เดินทางจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูงกลับมาภูมิลำเนา และตรวจพบเชื้อเป็นจำนวนมาก จุดพักคอยที่เตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้ไม่น่าจะเพียงพอ จึงได้ประสานไปยังอำเภอเสิงสาง เพื่อขอใช้สถานที่ทำจุดพักคอยเพิ่มเติมอีก 60 เตียง ความพิเศษของจุดพักคอยจุดนี้เกิดจากความสามัคคีของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเสิงสางทั้ง 87 หมู่บ้าน 6 ตำบล ที่ได้รวบรวมไม้ไผ่ที่มีอยู่ในชุมชน นำมาจัดทำเป็นห้องพักและเตียง เตรียมไว้รองรับผู้ติดเชื้อ  ทำให้ลดงบประมาณการจัดทำไปได้กว่าครึ่ง นอกจากนี้ ยังมีผู้ใจบุญบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นมาสมทบการจัดทำ โดยจุดพักคอยจุดแรกที่ดำเนินการไปแล้ว ต้องใช้งบประมาณมากกว่า 100,000 บาท จัดเป็นห้องรองรับผู้ป่วยได้ 47 เตียง แต่ในครั้งนี้ใช้งบประมาณเพียง 30,000 บาท ก็สามารถจัดห้องรองรับผู้ป่วยได้ถึง 60 เตียง

ชาวอำเภอเสิงสางระดมไม้ไผ่ สร้างจุดพักคอยผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มแห่งที่ 3
 

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่อำเภอเสิงสาง ล่าสุด มียอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 154 ราย โรงพยาบาลเสิงสาง มีเตียงรองรับผู้ป่วยจำนวน 60 เตียง ซึ่งเตียงเต็มแล้วหลายวัน ขณะที่จุดพักคอยที่จัดเตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้ทั้ง 2 จุด จุดหนึ่งไว้รองรับผู้ป่วยที่ผ่านการรักษาจากโรงพยาบาลเสิงสาง  มีผู้เข้าพักจำนวน 21 ราย  ส่วนอีก 1 จุด เป็นจุดพักคอยผู้ที่ตรวจพบเชื้อเบื้องต้นมีอยู่ 47 เตียง ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อเข้าพักแล้วจำนวน 37 ราย และคาดว่า น่าจะเต็มในอีกไม่กี่วัน จึงต้องเร่งจัดทำจุดพักคอยเพิ่มเติมอีก 1 จุด ซึ่งน่าจะเปิดใช้ได้ภายในวันที่ 27 กรกฎาคมนี้

ชาวอำเภอเสิงสางระดมไม้ไผ่ สร้างจุดพักคอยผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มแห่งที่ 3 ชาวอำเภอเสิงสางระดมไม้ไผ่ สร้างจุดพักคอยผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มแห่งที่ 3

โดย - ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ