สธ. เพิ่มเตียงดูแลผู้ป่วยอาการวิกฤต เครื่องช่วยหายใจไฮโฟลว์ ระดมทีมแพทย์และเภสัชกร เขตสุขภาพละ 3 คน พยาบาลจังหวัดละ 3 คน รองรับผู้ป่วยสีแดงให้ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ พร้อมสร้างขวัญและกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน พร้อมเสนอเพิ่มค่าตอบแทน 3 เท่าจากภาระงาน

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีความห่วงใยผู้ป่วยโควิด-19 ต้องการให้ทุกคนได้เข้าสู่ระบบการรักษา โดยกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อยได้รับการดูแลที่บ้านหรือในชุมชน ติดตามดูแลโดย ทีมปฏิบัติการเชิงรุก Comprehensive COVID-19 Response Team (CCR Team)

สำหรับการดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีเหลืองและกลุ่มสีแดงที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้โรงพยาบาลบุษราคัม ร่วมดูแล ขณะนี้รับผู้ป่วยรายใหม่วันละ 300 กว่าราย โดยมียอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 14 พฤษภาคม - 
17 กรกฎาคม 2564 จำนวน 9,435 ราย ในช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านเพิ่มขึ้นถึง 2,622 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วย 
ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2564  มีจำนวนสะสม 12,057 ราย  ขณะนี้มีผู้ป่วยนอนรักษาในโรงพยาบาล 3,610 ราย กลับบ้านไปแล้ว 8,000 กว่าราย 
 

นายแพทย์เกียรติภูมิ ยังกล่าวต่ออีกว่า จากสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ทำให้ขณะนี้ สัดส่วนของผู้ป่วยที่มีอาการหนักในโรงพยาบาลบุษราคัม มีจำนวนที่มากขึ้น ที่ประชุม EOC กระทรวงสาธารณสุข ได้เห็นชอบให้พัฒนาพื้นที่รองรับผู้ป่วยวิกฤติสีแดงเข้มเพิ่มจำนวน 17 เตียง และได้จัดงบประมาณในการจัดหาเครื่องช่วยหายใจไฮไฟลว์ และอุปกรณ์การแพทย์ที่สำคัญอื่นๆ เพิ่มเติม รวมทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจไฮโฟลว์เพิ่มอีก 45 เครื่อง เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยซึ่งขณะนี้ที่จำเป็นต้องใช้ออกซิเจน 700 ราย และต้องใส่เครื่องช่วยใจไฮโฟลว์ 200 ราย ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากช่วงที่ผ่านมา โดยจนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2564 มีผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจไฮโฟลว์ 158 ราย, ช่วงวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2564 มีจำนวน 164 ราย 

สธ.เร่งเพิ่มศักยภาพรพ.บุษราคัม ดูแลผู้ป่วยสีแดงเป็นพิเศษ

นอกจากนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ได้ระดมกำลังคนเพิ่มจากส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย แพทย์และเภสัชกร เขตสุขภาพละ 3 คน พยาบาลจังหวัดละ 3 คน และส่วนกลางสนับสนุนเจ้าหน้าที่ back office วันละ 20 คน เพื่อเป็นกำลังเสริมการทำงานให้ทุกหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจบุคลากรที่มีภาระงานหนักมากในเดือนกรกฎาคม โรงพยาบาลบุษราคัมได้เสนอปรับค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

“โรงพยาบาลบุษราคัมยังคงมีเจตจำนงมุ่งมั่นที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยบุคลากรที่มีจิตอาสา จากภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาอย่างดีที่สุด กระทรวงสาธารณสุข ขอขอบคุณในน้ำใจ ความเสียสละของบุคลากรทุกท่าน ”

นายแพทย์เกียรติภูมิ กล่าว