แม่ฮ่องสอน - รองผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน นำกำลังตรวจเยี่ยมด่าน เพื่อคุมเข้ม-คัดกรอง เพื่อป้องกันโควิด-19 ระบาด เผยหากำลังไม่เพียงให้ประสานความร่วมมือหน่วนงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพิ่มเติม ระบุนักท่องเที่ยวทะลักปายวันเดียว 400 คน

โดย ทศพล บุญพัฒน์

 

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอปาย เดินทางไปตรวจเยี่ยมด่านแม่ปิง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ตามนโยบายของนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้เน้นย้ำ ด่านแรกต้องเข้มข้นบุคคลที่จะเดินทางเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้คัดกรองทุกคนและนายอำเภอทุกอำเภอต้องกำกับดูแลทุกด่านตรวจ โดยเฉพาะอำเภอที่มีด่านตรวจ 4 ด่านหลัก ได้แก่ ด่านแม่ปิง อ.ปาย ด่านแม่อูคอ อ.ขุนยวม ด่านหน้าถ้ำ อ.แม่สะเรียง และด่านแม่สวด อ.สบเมย ต้องคุมเข้ม หากกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่ พนักงานของรัฐ ประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเพิ่มเติมให้ควบคุมได้ ตลอด 24 ชั่วโมง

เข้มด่านตรวจป้องกันโควิด-นทท.ทะลักปายวันเดียว 400 คน

 

นายสิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจที่ด่านแม่ปิง อ.ปายในครั้งนี้ เพื่อรับทราบถึงสถานการณ์ และจำนวนผู้ที่เดินทางเข้าเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึงขั้นตอนการคัดกรองผู้ผ่านด่านตรวจ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองของแต่ละด่าน ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยในวันแรกของวันหยุดที่ผ่านมา มีผู้สัญจรเข้าเขตพื้นที่แม่ฮ่องสอน ผ่านด่านแม่ปิง อ.ปาย จำนวน กว่า 400 คน ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับข้อจำกัดของพื้นที่พักรอ ทำให้มีการต่อคิวเป็นแถวยาว ส่งผลให้การจราจรหน้าด่านติดขัด แต่ในวันต่อมาจำนวนผู้เดินทางลดลง จึงทำให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ

 

เข้มด่านตรวจป้องกันโควิด-นทท.ทะลักปายวันเดียว 400 คน

ด้านนายอนุสรณ์ มณีเลิศ นายอำเภอปาย กล่าวว่า จะดำเนินการเพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติ จำนวนผู้ผ่านด่าน ข้อจำกัดและข้อเสนอแนะ รายงานต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อนำไปประกอบการกำหนดมาตรฐานการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาพรวมต่อไป

เข้มด่านตรวจป้องกันโควิด-นทท.ทะลักปายวันเดียว 400 คน