เชียงใหม่ - นอภ.หางดง ใช้มาตรการบับเบิลแอนด์ซีล คุมกคลัสเตอร์ฟาร์มไก่ ประมาณ 100 รายไว้ในพื้นที่โรงงานห้ามเข้า-ออก เตรียมประกาศพื้นที่ควบคุมผ่านเข้า-ออกเพิ่มอีก 2 หมู่บ้าน ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 เป็นวงกว้าง ขณะที่ชาวบ้าน 12 ตำบลแห่เข้าคิวตรวจเชื้อโควิด

                เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่เทศบาลตำบลหนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองเชิงรุก ค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากเกิดคลัสเตอร์ฟาร์มไก่ ในพื้นที่ มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 61 ราย โดยมีชาวบ้านมาเข้าคิวรอตรวจหาเชื้อเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ช่วงเช้า เป็นแถวยาว ซึ่งต่างบอกว่ารู้สึกกังวลเนื่องจากพบผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมาก และมีบ้านอยู่ใกล้กับโรงงาน เพื่อความสบายใจจึงเดินทางมาขอตรวจคัดกรอง สำหรับ การตรวจคัดกรองเชิงรุกในวันนี้ เปิดให้ชาวบ้านทั้ 12 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองควายเข้ารับการตรวจคัดกรอง โดยคาดว่าจะมีผู้เข้ารับการตรวจหาเชื้อวันนี้ประมาณ 300-400 ราย โดยขณะนี้ เจ้าหน้าที่ต้องทำงานเชิงรุก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง


ใช้มาตรการ"บับเบิลแอนด์ซีล"ฟาร์มไก่ตัดวงจรโควิดระบาด

             นายสมศักดิ์   คณาคำ  นายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอหางดง จนเกิดเป็นคลัสเตอร์ฟาร์มไก่ จากบริษัท อาร์.พี.เอ็ม.ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด  จากข้อมูล ณ วันที่ 25 ก.ค. 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสะสมจำนวน 61 ราย ซึ่งคาดว่าจะเกิดจากการนำเข้าเชื้อมาจากพื้นที่ควบคุมสูงลุดและเข้มงวด จากการขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั้งในเขตภาคเหนือและจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด

 

              เบื้องต้นในพื้นที่อำเภอหางดง ได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่ ซึ่งเมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64 ได้ทำการคัดกรองชาวบ้านในชุมชนจำนวน 410 ราย จะทราบผลในวันนี้ (26 ก.ค.2564) พร้อมทั้งเร่งติดตามผู้ที่รับสินค้าจากบริษัทไปจำหน่าย ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19

            นอกจากนั้นได้ให้บริษัท อาร์.พี.เอ็ม.ฟาร์ม แอนด์ ฟีด จำกัด ดำเนินการ บับเบิลแอนด์ซีลโดยให้พนักงานในกลุ่มเสี่ยงสูงประมาณ 100 คน ซึ่งผ่านการตรวจคัดกรองรอบแรกไม่พบติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ทางบริษัทจัดให้ ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องผ่านเข้า-ออก อย่างเด็ดขาด และพนักงานบางส่วนให้ทางบริษัทจัดให้ทำงานแบบ Work From Home และกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

ใช้มาตรการ"บับเบิลแอนด์ซีล"ฟาร์มไก่ตัดวงจรโควิดระบาด

              ทั้งนี้  เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 64 ได้ขอความร่วมมือในพื้นที่บ้านสันป่าสัก หมู่ 11 ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ให้กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมการผ่านเข้า - ออก โดยขอความร่วมมือประชาชนนอกพื้นที่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่บ้านสันป่าสักหมู่ที่ 11 โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค ซึ่งในบริเวณดังกล่าวพบผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่งและขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่บ้านสันป่าสัก งดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน และให้อยู่ในเคหสถาน โดยงดทำกิจกรรมรวมกลุ่มโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค 

           สำหรับวันนี้ จะมีประกาศจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดง ขอความร่วมมือ กำหนดพื้นที่ควบคุมการผ่านเข้า- ออกอีก 2 หมู่บ้าน คือหมู่ 6 และ หมู่ 10 ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีเขตติดต่อกับพื้นที่ที่เกิดการแพร่ระบาด และมีพนักงานของบริษัทที่พบการติดเชื้อ มีที่พักอาศัยในทั้งในหมู่ 6 และ หมู่ 10

ใช้มาตรการ"บับเบิลแอนด์ซีล"ฟาร์มไก่ตัดวงจรโควิดระบาด