รพ.สวนปรุงชวนประชาชนเข้าพรรษาเลิกสุรา แนะ“ไม่ควรหยุดดื่มทันที” เหตุอาจะเกิดอาการถอนพิษสุราควรปรึกษาแพทย์วางแผนงดดื่ม  ระบุแนวโน้มพบผู้ป่วยโรคติดสุราเพิ่มขึ้น พร้อมเปิด 9 เคล็ดลับชวนครอบครัวให้กำลังใจเลิกสุราสำเร็จในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

 

        โรงพยาบาลสวนปรุงเปิด 9 เคล็ดลับชวนคนรักงดเหล้าเข้าพรรษา

          นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า ในเทศกาลเข้าพรรษานี้เป็นโอกาสที่ดีให้ผู้ที่มีความตั้งใจจะเลิกสุรา เลิกหรือลดการดื่มสุราได้ แต่เน้นย้ำท่านที่เคยหยุดดื่มแล้วมีอาการถอนพิษสุราหรือท่านที่ดื่มติดต่อกันในช่วงที่ผ่านมา ควรหยุดดื่มภายใต้การดูแลของแพทย์ และครอบครัวควรให้กำลังใจใช้ความรักความเข้าใจ 

 

 

โรงพยาบาลสวนปรุงเปิด 9 เคล็ดลับชวนคนรักงดเหล้าเข้าพรรษา

        จากการรายงานจำนวนผู้เข้ารับการบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพจิตจากสุราของโรงพยาบาลสวนปรุง  ปี 2562 ผู้เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกจำนวน 3,131 ราย ปี 2563 ผู้เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก จำนวน 2,666 ราย และปี 2564  ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน มีผู้เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก จำนวน 2,243 ราย  ส่วนผู้เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน ในปี 2562 มีจำนวน 578 ราย ปี 2563 มีจำนวน 721 ราย และปี2546 ตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน จำนวน 550 ราย  

 

 

โรงพยาบาลสวนปรุงเปิด 9 เคล็ดลับชวนคนรักงดเหล้าเข้าพรรษา

     ทั้งนี้ พบว่าผู้ป่วยในมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยร้อยละ 55.6 มาด้วยอาการหงุดหงิด ก้าวร้าวรุนแรง ทำร้ายตนเอง ทำร้ายผู้อื่น มีอาการทางจิตร่วม ได้แก่ หูแว่ว ประสาทหลอน หวาดระแวง ร้อยละ 72 ดื่มสุรามากกว่า 10 ปีและร้อยละ 16 ดื่มสุรามากกว่า20 ปี ซึ่งโรคติดสุราหรือภาวะติดสุราเกิดจากการดื่มสุราในปริมาณมาก และดื่มเรื้อรังติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจนไม่สามารถควบคุมตนเองให้หยุดดื่มได้ ทำให้สมองของผู้ติดสุราทำงานมากกว่าปกติเพื่อต้านฤทธิ์ของสุรา และเมื่อตัดสินใจงดดื่มทันทีจะก่อให้เกิดอาการถอนพิษสุราได้ โดยบางคนที่มีอาการไม่มากอาจมีเพียงอาการมือสั่น เหงื่อออก กระวนกระวาย นอนไม่หลับ หลายคนทนอาการไม่ได้ก็กลับไปดื่มสุราใหม่ ทำให้เสียความตั้งใจที่จะเลิกไป แล้วอีกหลายคนอาจมีอาการถอนพิษสุรารุนแรงตามมาทำให้เกิดอาการเพ้อ สับสน หูแว่ว ประสาทหลอน หวาดระแวง หลงผิด หรือเกิดอาการชักได้

 

 

โรงพยาบาลสวนปรุงเปิด 9 เคล็ดลับชวนคนรักงดเหล้าเข้าพรรษา

          นายแพทย์กิตต์กวี กล่าวอีกว่า หลักการเลิกสุราที่ถูกต้องควรแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ที่ติดสุราควรค่อยๆ ลดการดื่มสุราลง ไม่ควรงดดื่มทันที  เพื่อป้องกันการเกิดอาการถอนพิษสุรารุนแรง  และให้ดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ส่วนกลุ่มที่ยังไม่ติดสุรา สามารถงดหรือค่อยๆ ลดได้ หรือบางท่านที่ต้องการงดหรือหยุดดื่มทันทีก็สามารถทำได้ แต่ต้องเข้าปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะเริ่มงด เพราะแพทย์สามารถให้ยารับประทาน  เพื่อลดการเกิดอาการถอนพิษสุรารุนแรงได้ 

 

            ดังนั้น ผู้ที่ต้องการงดดื่มสุราช่วงเข้าพรรษาทำได้อย่างปลอดภัย โดยปรึกษาแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุขสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรือที่โรงพยาบาลสวนปรุง ซึ่งวันเข้าพรรษาของทุกปี ถือเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติด้วย โดยในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมให้ อสม.ชวนคนในครอบครัวและคนรอบข้าง ลด ละ เลิกดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงขอฝากแนวทางหนึ่งที่ได้ผลดียิ่ง คือ “9 วิธี ชวนคนรักให้เลิกสุรา” คือ ชวนในขณะที่ผู้ดื่มสุรามีอารมณ์สงบ

 

โรงพยาบาลสวนปรุงเปิด 9 เคล็ดลับชวนคนรักงดเหล้าเข้าพรรษา

         นอกจากนี้ ควรชวนด้วยน้ำเสียงและท่าทีที่สุภาพและเป็นมิตร, ชวนด้วยการสื่อสารที่แสดงความห่วงใยและปรารถนาดี/ ชวนสนทนาถึงผลเสียของการดื่มสุรา, ชวนให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเลิกดื่มสุรา,   ชวนให้เลิกในโอกาสพิเศษ, ชวนไปพบแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข, ชวนด้วยความพยายาม,   และเมื่อชวนให้เลิกได้สำเร็จแล้วต้องชื่นชม ทั้งนี้กำลังใจ ความรัก ความเข้าใจ และความอดทนจากครอบครัวรวมถึงคนในชุมชนจะทำให้ผู้ที่มีความตั้งใจเลิกสุราเลิกได้อย่างยั่งยืน

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด