แชร์ว่อน หนังสือจากเรือนจำแม่สอด ส่งถึงตำรวจ ขอให้ระงับหรือชะลอการจับกุมผู้ต้องหาใหม่ส่งตัวเข้าคุก หลังโควิดระบาดหนัก ไม่เช่นนั้นจะติดกันทั้งเรือนจำที่เหลืออีก 400 คน

รายงานข่าวจากจังหวัดตาก อ้างนายวิรัตน์ แดงเถิน ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอแม่สอด ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด เพื่อขอความอนุเคราะห์ ระงับ หรือชะลอการส่งตัวผู้ต้องหาเข้าใหม่เข้าภายในเรือนจำ เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ภายในไม่สู้ดี

 

เรือนจำแม่สอดวิกฤต โควิดทะลัก ส่งหนังหนังสือถึงตร.ชะลอจับกุม-ส่งเข้าคุก

สำหรับเอกสารดังกล่าวระบุว่า ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดตาก ได้ประกาศให้เรือนจำอำเภอแม่สอด ตั้งเป็นสถานที่แยกกักผู้ติดเชื้อไวในชุมชน (Community Isolation)

โดยให้ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เนื่องจากปัจจุบัน เรือนจำอำเภอแม่สอดอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 มีผู้ต้องขังติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นจำนวนมาก

จึงขอให้ท่านได้กรุณาระงับหรือชะลอการตรวจจับผู้ต้องหาเข้าใหม่ส่งตัวเข้าเรือนจำฯ ทั้งผู้ต้องหาชาวไทนและชาวต่างด้าว เนื่องจากสถานการณ์ในเรือนจำฯ ขณะนี้มีผู้ต้องขังติดเชื้อแล้วกว่า 250 คน หากท่านยังมีการส่งตัวเข้าเรือนจำฯ เกรงว่าเรือนจำฯจะมีผู้ต้องขังที่คงเหลืออีกประมาณ 400 คน จะติดเชื้อไวรัสกันทั้งหมด


ดังนั้นเรือนจำอำเภอแม่สอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะเข้าใจในสถานการณ์ของเรือนจำฯ เป็นอย่างดี ณ วันนี้ จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

 

เรือนจำแม่สอดวิกฤต โควิดทะลัก ส่งหนังหนังสือถึงตร.ชะลอจับกุม-ส่งเข้าคุก