ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ชี้แจงเหตุผลที่ไทยเข้าร่วมโคแวกซ์ปีหน้าเพราะสถานการณ์เปลี่ยน ต้องปรับเพิ่มช่องทางนำเข้าวัคซีน ระบุหากเข้าร่วมตั้งแต่แรกจะเพิ่งได้รับวัคซีนจากโคแวกซ์แค่ 1 ล้านโดส ซึ่งไม่ทันการณ์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้ (23 ก.ค.) นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ชี้แจงกรณีโครงการความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรปและองค์การอนามัยโลกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าด้วยการรับมือและความพร้อมในการจัดการโรคระบาดในประเทศไทย ในประเด็นการเข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ (COVAX) ของไทย ว่า โครงการโคแวคซ์ จริงๆ ต้องแยกประเทศอาเซียนเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.โคแวกซ์ AMC เป็นประเทศที่ทำสัญญาจองล่วงหน้า ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 2.โคแวกซ์ SFP เป็นประเทศที่สั่งซื้อวัคซีนด้วยเงินทุนของประเทศตนเอง ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไน รวมทั้งไทย แต่มักอาจมีความเข้าใจที่ผิดและนำไปปนกันระหว่าง โคแวกซ์ AMC กับ และโคแวกซ์ SFP ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศในส่วนของโคแวกซ์ AMC จำนวน 92 ประเทศ เนื่องจากเราเป็น Upper Middle Income และเมื่อดูโครงการโคแวกซ์ ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ค.64 เพิ่งได้ส่งมอบวัคซีนจำนวน 136 ล้านโดส ใน 136 ประเทศ หรือเฉลี่ยประเทศละ 1 ล้านโดส ดังนั้น เหตุผลเดิมที่ไทยไม่เข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ตั้งแต่ต้น เพราะต้องจ่ายเงินเองแต่ต้องรอรับวัคซีนที่ไม่รู้ได้เมื่อไหร่ และจากการส่งมอบดังกล่าวเหตุผลจึงเหมือนเดิม ไม่ใช่ว่าเราตัดสินใจไม่ได้จองวัคซีนโคแวกซ์แล้วผิดพลาด

ส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมเราจะพิจารณาเข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนไป การที่ผู้ผลิตได้ส่งมอบวัคซีนให้แก่ประเทศรายได้สูงที่จองไว้จนเกินพอและมีการบริจาคออกมานั้น เป็นเพราะเริ่มมีซับพลายด์ที่เกินพอจากประเทศที่จองเกินล่วงหน้า แต่ซับพลายด์จริงที่จะเกิดขึ้นใหม่ยังขาดอยู่ เพียงแต่เราวิเคราะห์สถานการณ์ปี 65 ดูแล้วว่า  หลังจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีนได้ซับพลายด์ให้กับประเทศรายได้สูงจนเกินพอแล้ว ต่อไปก็จะกลับมาดูในส่วน Global Solidarity จะเกิดขึ้นในปีหน้า ไม่ใช่ปีนี้ จึงต้องพูดกันตรงๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ 
 

ดังนั้นในปีหน้าเมื่อตรวจสอบดูแนวโน้มผู้ผลิตหลายรายที่เป็นรายใหญ่ๆ จะเริ่มส่งมอบให้กับโครงการโคแวกซ์ เรียกว่าน่าจะส่งมอบเป็นหลัก จากการตรวจสอบผู้ผลิตรายใหญ่ 2-3 เจ้า จึงเป็นที่มาของการร่วมโครงการโคแวกซ์ การที่เราไม่ได้มุ่งหวังปีนี้เพราะเขาส่งไม่ทันอยู่แล้ว แต่เรามุ่งปีหน้าเพื่อเพิ่มช่องทางการนำเข้ามาของวัคซีนปีหน้า ดังนั้น การเข้าร่วมโคแวกซ์ ณ เวลานี้ จึงเป็นการบริหารความเสี่ยงสำหรับอนาคตในปีหน้าจึงอยากให้สังคมเข้าใจเรื่องนี้ก่อนจะวิพากษ์วิจารณ์ 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด