หลังภาพความแออัดที่สถานีกลางบางซื่อ​ มีจำนวนประชาชนมารอฉีดวัคซีนจำนวนมาก​ ทางศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ จึงแจ้งปรับการดำเนินการเข้าฉีดวัคซีนใหม่ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความแออัด และความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19

สำหรับการแจงปรับ​ขั้นตอนใหม่​ เพื่อลดความแออัดและลดความเสี่ยงแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 มีดังต่อไปนี้

 

1. สำหรับผู้สูงอายุ 60+ปีขึ้นไปที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ท่านสามารถไปใช้บริการที่จุดให้บริการทั้ง 25 จุดซึ่งกรุงเทพมหานครได้เปิดให้บริการอยู่แล้วตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 จะเป็นการสะดวก ใกล้บ้าน และมีจำนวนผู้มารับบริการน้อยกว่า 

อย่างไรก็ตาม หากท่านยังมีความประสงค์ที่จะเข้ารับบริการที่สถานีกลางบางซื่อ ขอให้ท่านมาตามเวลาเปิดของศูนย์ฯ ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ 09.00-18.00 น.  และหากสามารถจัดสรรเวลาได้ แนะนำให้ท่านมาใช้บริการช่วงบ่ายซึ่งมีผู้มารับบริการน้อยกว่า

 

2. สำหรับผู้รับบริการอายุต่ำกว่า 60+ปีซึ่งต้องจองคิวล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว ขอให้ท่านมารับบริการตรงตามเวลานัด และท่านสามารถใช้ application วัคซีนบางซื่อ ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองจากบ้าน และสามารถที่จะรับใบคัดกรอง/ใบยินยอม และเข้าสู่จุดฉีดวัคซีนได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนหน้างานอีกต่อไป

 

เช็กเลย! ศูนย์​ฉีดวัคซีน​กลางบางซื่อ​ ปรับ​ขั้นตอนรับวัคซีนใหม่​ ลดแออัด

 

3. ขอเปลี่ยนแปลงเวลาสำหรับการให้บริการวัคซีน สำหรับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ที่มีน้ำหนักตัว 100 กิโลกรัมขึ้นไป ไม่รวมผู้ติดตาม ที่จะเข้ารับวัคซีน  รูปแบบ On-site โดยมีการเปลี่ยนแปลงเวลา เป็นช่วงบ่ายเท่านั้น ระหว่างเวลา 13.00 น. - 17.00 น. เพื่อจะได้หลีกเลี่ยงความแออัดในช่วงเช้าและเปิดโอกาสให้การบริการผู้สูงอายุเป็นไปได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น

 

เช็กเลย! ศูนย์​ฉีดวัคซีน​กลางบางซื่อ​ ปรับ​ขั้นตอนรับวัคซีนใหม่​ ลดแออัด

 

4. สำหรับผู้มารับบริการฉีดวัคซีนที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี สุขภาพแข็งแรง ท่านสามารถงดเว้นขั้นตอนการวัดความดันโลหิตได้โดยสมัครใจ เพื่อทำให้ลดความแออัดบริเวณจุดนี้และท่านสามารถเข้ารับบริการในการลงทะเบียนได้เร็วยิ่งขึ้น

 

5. การให้บริการฉีดวัคซีน สำหรับพี่น้องประชาชนทั้ง 3 กลุ่ม คือกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ที่ตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไปและผู้ที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป

 

เช็กเลย! ศูนย์​ฉีดวัคซีน​กลางบางซื่อ​ ปรับ​ขั้นตอนรับวัคซีนใหม่​ ลดแออัด