อำเภอบัวใหญ่ โคราช สั่งปิดหมู่บ้าน ควบคุมพื้นที่ 33 หลังบ้านโนนแดง ต.กุดจอก หลังพบคลัสเตอร์ใหม่มีผู้ติดเชื้อ 5 ราย พบไม่มีประวัติเดินทางหรือสัมผัสคนมาจากพื้นที่เสี่ยง เจ้าหน้าที่เร่งสอบสวนโรค

14 กรกฎาคม 2564 ที่ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอบัวใหญ่ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์  หลังได้รับแจ้งจากทางโรงพยาบาลบัวใหญ่ พบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เป็นชาวบ้านโนนแดง ตำบลกุดจอก จำนวน 5 ราย ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมดเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน จากการสอบถามพบไม่มีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง จะมีเพียงคนในครอบครัวเดินทางมาทำงานเป็นลูกจ้างร้านค้าในตลาด ซึ่งในขณะนี้อยู่ในระหว่างสืบสวนโรคเพื่อยืนยันสาเหตุของการติดเชื้อ
  บัวใหญ่สั่งปิดหมู่บ้านหลังพบคลัสเตอร์ใหม่ติดโควิดแล้ว 5 ราย

บัวใหญ่สั่งปิดหมู่บ้านหลังพบคลัสเตอร์ใหม่ติดโควิดแล้ว 5 ราย

 

ซึ่งจากคำสั่งการของนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา หากในพื้นที่ใดพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่เดียวกันมากกว่า 3 ราย ให้ดำเนินการควบคุมพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 และจากการตรวจสอบพบว่าบ้านของผู้ติดเชื้ออยู่ในแหล่งชุมชนค่อนข้างแออัดและตั้งอยู่ใกล้ชิดกัน ดังนั้นเพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีประสิทธิภาพจึงเห็นควรควบคุมพื้นที่บ้านโนนแดง ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 33 ครัวเรือน เป็นเวลา 14 นับตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป พร้อมทำการเร่งรัดค้นหากลุ่มเสี่ยง เพื่อทำการตรวจสอบการติดเชื้อโดยทันที และแยกกักผู้ติดเชื้อทุกรายนำส่งรักษายังโรงพยาบาล ห้ามผู้ใดเข้าและออกพื้นที่ควบคุม เว้นแต่พนักงานควบคุมโรคและผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ซึ่งทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้เยียวยาและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนตามขีดความสามารถ
บัวใหญ่สั่งปิดหมู่บ้านหลังพบคลัสเตอร์ใหม่ติดโควิดแล้ว 5 ราย

ทั้งนี้หากบุคคลใดมีความจำเป็นจะต้องเข้าหรือออกจากพื้นที่ ให้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมาย ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.
ข่าว/ภาพ ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ