จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2564 2570 ในรูปแบบท่องเที่ยวนิวนอร์มอล เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

30 มิถุนายน 2564 ที่สวนดอนธรรม ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล  ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยว จ.กาฬสินธุ์  พ.ศ. 2564 2570 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายสทิศ  สิทธิมณีวรรณ ผอ.สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.กาฬสินธุ์ นายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการ จ.กาฬสินธุ์ นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ผู้แทนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ร่วมจัดทำแผน ทั้งนี้ ทุกคนที่เข้าร่วมจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยว ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

กาฬสินธุ์ทำแผนพัฒนาฟื้นฟูการท่องเที่ยวนิวนอร์มอลสู้ภัยโควิดนายทรงพล  ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการเกิดสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบในหลายๆด้าน โดยเฉพาะบรรยากาศด้านการท่องเที่ยว ซึ่งในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ 18 อำเภอ มีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทั้งด้านวิถีชีวิตชุมชน ด้านโบราณคดี ด้านธรรมชาติ ด้านศาสนาด้านวัฒนธรรมประเพณี ที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้เข้าจังหวัดเป็นจำนวนมาก  และหลังจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ดังกล่าว ส่งผลให้อุตสาหกรรมและธุรกิจการท่องเที่ยวซบเซาไปเป็นอย่างมาก

กาฬสินธุ์ทำแผนพัฒนาฟื้นฟูการท่องเที่ยวนิวนอร์มอลสู้ภัยโควิด

นายทรงพล กล่าวอีกว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว จ.กาฬสินธุ์ จึงได้ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.กาฬสินธุ์ จัดโครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดกาฬสินธุ์  พ.ศ. 2564 2570 ประจำปี 2564  เพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ จ.กาฬสินธุ์ในรูปแบบท่องเที่ยวนิวนอร์มอล อย่างเป็นระบบ สอดรับแผนโครงการต่างๆ ในพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

กาฬสินธุ์ทำแผนพัฒนาฟื้นฟูการท่องเที่ยวนิวนอร์มอลสู้ภัยโควิด


อย่างไรก็ตาม ในการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาการท่องเที่ยว จ.กาฬสินธุ์ จะมีการจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนาโครงการ รวมทั้งการกำหนดกรอบวิธีการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานอื่นของภาครัฐแบบบูรณาการ และตอบสนองยุทธศาสตร์พัฒนา จ.กาฬสินธุ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการบูรณาการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว จ.กาฬสินธุ์ โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน และ 1 2 กรกฎาคม 2564  ที่สวนดอนธรรม ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์ทำแผนพัฒนาฟื้นฟูการท่องเที่ยวนิวนอร์มอลสู้ภัยโควิด