ตาก - เทศบาลนครแม่สอด สำรวจความพร้อมจัดตั้งอุปกรณ์ความสะดวกโรงพยาบาลสนาม ขนาด 100 เตียง รองรับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ที่สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดนของเทศบาลนครแม่สอด

"แม่สอด"สำรวจรพ.สนาม-รองรับผู้ป่วยโควิด


วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่บริเวณสนามกีฬา 5 อำภอชายแดน จ.ตาก ของเทศบาลนครแม่สอด ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ว่าที่พันตรี ดร.ไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ รักษาราชการแทนรองปลัดเทศบาลเทศบาลนครแม่สอด และนายเฉลิมเกียรติ ปัญญาสว่าง ผู้อำนวยกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมเตรียมจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กำลังระบาดอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ของ ต.แม่ตาว อ.แม่สอด ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก ได้มีมติให้ใช้สนามกีฬา 5 อำเภอชายแดนของเทศบาลนครแม่สอด เป็นโรงพยาบาลสนาม เนื่องจากเป็นพื้นที่กว้างขวางมีอาคารรองรอบ

"แม่สอด"สำรวจรพ.สนาม-รองรับผู้ป่วยโควิด
ว่าที่พันตรี ดร.ไพฑูรย์ ปริญญาธรรมกุล กล่าวว่า ได้นำส่วนการงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความพร้อมในการจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกโรงพยาบาลสนาม ประกอบด้วยเตียงผู้ป่วย ซึ่งเป็นกล่องกระดาษ จำนวน 100 เตียง ระบบไฟฟ้า ห้องน้ำ ระบบความปลอดภัย คาดว่าจะเริ่มลงมือจัดตั้งอุปกรณ์ภายในสัปดาห์นี้

"แม่สอด"สำรวจรพ.สนาม-รองรับผู้ป่วยโควิด