โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดอันดับหนึ่งของศรีสะเกษ ยืนยันผลตรวจโควิด-19 นักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 6 ผลเป็นลบ ระดมทำความสะอาดใหญ่เพื่อเตรียมเปิดเรียนในวันจันทร์นี้ เนื่องจากผู้ปกครองบางคนขาดสื่อจะสนับสนุนนักเรียน เรียนออนไลน์

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

30 มิถุนายน 2564 ที่ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย คณะครู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของโรงเรียน ได้ระดมสรรพกำลังอุปกรณ์ล้างทำความสะอาดน้ำยาฆ่าเชื้อโรค มาร่วมซักซ้อมในการแบ่งงานที่จะระดมใหญ่เข้าทำความสะอาดห้องเรียนของนักเรียนทุกตึกทุกชั้นทุกห้อง โดยเฉพาะห้องเรียนของระดับมัธยมปีที่ 6/8 และ 6/10 ที่กลายเป็นผู้เสี่ยงสูงหลังจากที่ไปสัมผัสกับญาติที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร โดยล่าสุดผลตรวจโควิด-19 ของนักเรียน ทั้ง 2 คน ออกมาแล้วว่า มีผลเป็นลบ แต่เพื่อความปลอดภัยของน้อง ๆ นักเรียนตั้งแต่มัธยมปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมปีที่ 6 ที่มีมากกว่า 3,000 คน จึงได้มีการประกาศปิดเรียนไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 หลังจากเปิดเรียนได้เพียงหนึ่งสัปดาห์เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564
โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด ทำความสะอาดใหญ่เตรียมเปิดจันทร์นี้


โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด ทำความสะอาดใหญ่เตรียมเปิดจันทร์นี้โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด ทำความสะอาดใหญ่เตรียมเปิดจันทร์นี้


โดยวันนี้ได้ระดมเจ้าหน้าที่นักการภารโรงเข้ามาทำความสะอาดใหญ่ทุกห้องเรียน ทุกอาคาร ทุกขั้น ที่มีอยู่กว่า 10 ตึกอาคารเรียนๆ ละ 3 - 4 ชั้น กำหนดชำระล้าง เช็ดถู ทำความสะอาดให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ เพื่อประกาศเปิดเรียนในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เพราะเห็นใจผู้ปกครอง และตัวนักเรียน เรียนออนไลน์อย่างไงก็ไม่สู้เรียนที่โรงเรียน และผู้ปกครอง นักเรียนบางคน ขาดอุปกรณ์สื่อสารในการที่จะเรียนออนไลน์ เนื่องจากสภาพครอบครัวยากจน
โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด ทำความสะอาดใหญ่เตรียมเปิดจันทร์นี้

โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด ทำความสะอาดใหญ่เตรียมเปิดจันทร์นี้


นายยิ่งยง นันทวณิชชากร ผอ.โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย เปิดเผยว่า เราควรยึดมาตรการ ของ ศบค. ความตื่นตระหนกเป็นสิ่งที่ดี แต่ผมอยากจะให้ผู้ปกครองเข้าใจการเรียนการสอน ปัญหาหนึ่งในเรื่องการเรียนออนไลน์ก็คือในเรื่อง ความพร้อมของนักเรียน โดยเฉพาะในเรื่องของกำลังทรัพย์ ที่จะมีสื่อเทคโนโลยี ในการที่จะซื้อสัญญาณอินเตอร์เน็ต แม้กระทั่งนักเรียนที่นี่ เป็นโรงเรียนประจำจังหวัด ที่เขามีความพร้อม แต่เมื่อลองเช็คดูแล้วก็ยังพบว่ามีปัญหาอยู่ประมาณ 30% ซึ่ง 30% นี้ถ้านักเรียนที่มีความตั้งใจเรียน ถ้าขาดเรียน เขาก็มีความท้อ และมันจะสร้างความเหลื่อมล้ำ ซึ่งความเหลื่อมล้ำนี้ไม่อยากให้เกิดขึ้นในสถานการศึกษา ในส่วนของคุณครูที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี ค่อนข้างใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี แต่ก็ยังมีครูบางส่วนอายุเกิน 55 ปี ก็ใช้เทคโนโลยีได้ลำบาก ก็อยากให้นักเรียนได้มาเรียนที่โรงเรียน

โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด ทำความสะอาดใหญ่เตรียมเปิดจันทร์นี้

โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด ทำความสะอาดใหญ่เตรียมเปิดจันทร์นี้