เครือเนชั่น ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัท จำเป็นต้องงดจัดกิจกรรม วันครบรอบ 50 ปี ในการก่อตั้งเครือเนชั่น การงดจัดกิจกรรมในวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 เป็นตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรี ในฐานะผอ.ศบค. ฉบับที่ 25 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องชาวเนชั่นขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา