ปิดหมู่บ้านสกัดคลัสเตอร์ตำบลกระโทก ลามครอบครัว ผู้ใหญ่บ้าน แม่บ้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อนบ้านติดเชื้อ 17 ราย ขณะที่วันนี้พบผู้ป่วยเพิ่ม 27 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 1,223 ราย รักษาหาย 960 ราย ยังรักษาอยู่246 ราย และ เสียชีวิตสะสม 17 ราย

29 มิถุนายน 2564 นายสมชาย  อำพันกาญจน์ นายอำเภอโชคชัย จ.นครราชสีมา พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยปิดเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านพะโค หมู่ที่ 5 ต.กระโทก อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ตั้งแต่บัดนี้เป็นเวลา 14 วัน เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดที่ขยายวงลุกลามเป็นคลัสเตอร์ ต.กระโทก ทั้งนี้ได้สร้างการรับรู้ทำความเข้าใจแนวทางป้องกันการติดเชื้อและให้กำลังใจชาวบ้านจำนวน 480 คน 140 หลังคาเรือน ต้องถูกกักตัวเป็นเวลา 14 วัน จนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม นี้ ทำให้ได้รับผลกระทบการดำเนินชีวิต ส่วนอาหาร น้ำดื่มและของใช้ที่จำเป็นได้ขอรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กระโทก รวมทั้งจัดเวรยามดูแลรักษาความปลอดภัยและประสานหน่วยกู้ภัยฮุก.31 นครราชสีมา นำชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงไปตรวจคัดกรองหาเชื้อที่ รพ.โชคชัย 

ปิดหมู่บ้านสกัดคลัสเตอร์ตำบลกระโทก ลามครอบครัวผญบ.ด้านนายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)นครราชสีมา เปิดเผยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา ว่า พบผู้ป่วยรายใหม่ 27 ราย ในพื้นที่ อ.แก้งสนามนาง 1 ราย อ.โชคชัย 1 ราย อ.บัวใหญ่ 3 ราย อ.ปากช่อง 4 ราย อ.เมือง 13 ราย อ.โนนไทย 4 ราย และ อ.คง 1 ราย รวมยอดผู้ป่วยสะสม 1,223 ราย รักษาหาย 960 ราย ยังรักษาอยู่246 ราย และ เสียชีวิตสะสม 17 ราย 

ปิดหมู่บ้านสกัดคลัสเตอร์ตำบลกระโทก ลามครอบครัวผญบ.

จากการสอบสวนระบาดวิทยาคลัสเตอร์บ้านพะโค ต.กระโทก อ.โชคชัย เริ่มจากสามี ผู้ป่วยรายที่ 1,055 และภรรยา ผู้ป่วยรายที่ 1,054 ประกอบอาชีพค้าขายอาหารรถเร่ตามหมู่บ้านในพื้นที่ จ.นครปฐม มีการรับสินค้าที่ตลาดเสรีพุทธมณฑลสาย 5 ไทม์ไลน์ วันที่ 11 มิ.ย. ตลาดดังกล่าวพบผู้ติดเชื้อมีการสั่งปิดและแจ้งให้ผู้มาใช้บริการไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.สามพราน วันที่ 14 มิ.ย. สามี-ภรรยา ได้รับแจ้งผลตรวจไม่พบเชื้อ จึงเดินทางกลับภูมิลำเนาที่ ต.กระโทก อ.โชคชัย วันที่ 15-21 มิ.ย. กักตัวที่บ้านซึ่งมีสมาชิกครอบครัว 9 คน วันที่ 22 มิ.ย. ผู้ป่วยรายที่ 1,054 มีอาการน้ำมูกขาวใส ปวดหัว ปวดเมื่อยตามร่างกาย ผู้ป่วยรายที่ 1,055 มีอาการไอแห้งไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.โชคชัย พบเชื้อทั้ง 2 ราย ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่ รพ.โชคชัย 

ปิดหมู่บ้านสกัดคลัสเตอร์ตำบลกระโทก ลามครอบครัวผญบ.
แต่ระหว่างผู้ป่วยทั้ง 2 ราย กักตัวอยู่ที่บ้านมีพฤติกรรมพบปะพูดคุยกับเพื่อนบ้านใกล้เคียง ส่งผลขยายวง 2 ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยสมาชิกครอบครัว 9 คน ติดเชื้อ 5 คน ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) อบต.กระโทก 1 ราย เป็นผู้ป่วยรายที่ 1,085 เด็กชายอายุ 3 ปี ซึ่งมีความสนิทสนม คุ้นเคยชอบเล่นกับแม่บ้าน ศพด. ทำให้ติดเชื้อเป็นผู้ป่วยรายที่ 1,123 หญิงอายุ 55 ปี และนำไปเชื้อไปติดสมาชิกครอบครัวทำให้มีผู้ป่วยรายที่ 1,168 -1,169 1,170 1,171 -1,172 กลายเป็นวง 3 นอกจากนี้ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีหน้าที่รับรายงานตัวของสามี ภรรยาได้ติดเชื้อและขยายไปครอบครัวเพื่อนบ้าน รายที่ 1,161 ซึ่งมาพบปะพูดคุยกันจนติดเชื้อ 3 ราย ประกอบด้วยผู้ป่วยรายที่ 1,175 -1,176 -1,177 รวมผู้ป่วยสะสม 17 ราย

ปิดหมู่บ้านสกัดคลัสเตอร์ตำบลกระโทก ลามครอบครัวผญบ.