เชียงใหม่ ผู้ว่าฯเชียงใหม่ ระบุพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดในพื้นที่ส่วนใหญ่มาจากการนำเข้า และแพร่กระจายในครอบครัว และคนใกล้ชิด เตรียมพิจารณางดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์14 วัน ในช่วงเปิดเทอมของอุดมศึกษา เกรงมีนักศึกษามาจากพื้นที่เสี่ยงไม่กักตัวแพร่กระจายเชื้อ ขณะที่นายแพทย์สาธารณสุข เผยมีความกังวลจะเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ เตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามเด็ก รองรับผู้ป่วยเด็ก 300 เตียง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

.

เชียงใหม่เตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามเด็ก

    วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19ปัจจัยหลักที่ยังคงพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ส่วนใหญ่เกิดจากการนำเข้ามาของเชื้อไวรัส ก่อนที่จะแพร่กระจายไปสู่ครอบครัวซึ่งบางครอบครัวมีเด็กที่อยู่ในวัยเรียน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงโดยได้กำชับไปยังสถาบันการศึกษาให้เพิ่มความเข้มงวดในเรื่องอนามัยส่วนบุคคล

 

    ทั้งนี้หากมีคนในครอบครัวกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงแม้ไม่มีอาการต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัดโดยต้องกักตัวเองแยกออกจากครอบครัว 14 วันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไปสู่คนในครอบครัวทางจังหวัดจึงได้มีการยกระดับมาตรการคัดกรองผู้ที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงทั้งที่ท่าอาการยานเชียงใหม่ สถานีขนส่ง และสถานีรถไฟ ขณะนี้ได้เพิ่มมาตรการคัดกรองต่างด่านคัดกรองบนทางหลวงเพื่อป้องปรามคัดกรองคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง โดยให้ลงทะเบียน CM-CHANAทุกคน นอกจากนั้น ในโรงแรมต่างๆ ต้องทำการคัดกรองอีกชั้นหนึ่งหากพบยังไม่มีการลงทะเบียนต้องให้ผู้เข้าพักลงทะเบียนใน CM-CHANA ทันที พร้อมทั้งรายงานเจ้าหน้าที่ทราบ นอกจากนั้น ในส่วนของเจ้าบ้านหากมีญาติพี่น้อง หรือคนรู้จักที่มาจากพื้นที่เสี่ยงต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที

 

เชียงใหม่เตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามเด็ก

   สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดต้องทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด 19และ จะต้องกักตัวเอง 14วันทุกกรณี สำหรับผู้ที่ทำการตรวจหาเชื้อมาแล้ว หรือ ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มต้องแสดงหลักฐาน ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาเป็นรายบุคคล


เชียงใหม่เตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามเด็ก

   อย่างไรก็ตามยังคงต้องกักตัวเองเว้นแต่มีธุระที่ต้องการไปดำเนินการต้องได้รับอนุญาตเป็นครั้งไป โดยจะมีแบบฟอร์มให้กรอก เพื่อขออนุญาต และมีลายเซ็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดอนุญาตและในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่3-31 ก.ค.2564 ผู้ที่เดินทางเข้ามาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดหากเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดต่อธุระ จะต้องมีเอกสาร ชม.4ซึ่งเป็นเอกสารอนุญาตเป็นรายบุคคล ซึ่งออกโดยเจ้าพนักงานควบคุมโรค เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดียวกันได้ให้แรงงานจังหวัดตรวจสอบแคมป์คนงานและห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

 

    ทั้งนี้สำหรับในช่วงใกล้เปิดเทอมของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เตรียมที่จะพิจารณาอาจจะออกมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด จากการเข้านำของเชื้อรัสโควิด-19เนื่องจากในช่วงเปิดเทอม คาดว่าอาจจะมีนักศึกษาที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งอาจไม่ทำการกักตัวตามมาตรการที่วางไว้และการแพร่ะระบาดของเชื้อไวรัสในช่วงนี้สามารถติดต่อกันได้ง่ายมากขึ้น

 


เชียงใหม่เตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามเด็ก

    นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าในส่วนคลัสเตอร์ของอาจารย์สอนดนตรี พบว่ามีตัวเลขผู้ติดเชื้อต่อเนื่องหลายรายและเริ่มพบมีนักเรียนติดเชื้อเพิ่มขึ้นซึ่งขณะนี้ให้ห้องเรียนที่พบนักเรียนติดเชื้อหยุดการเรียนการสอนหากพบติดเชื้อเพิ่มอาจต้องให้ปิดโรงเรียนตามลำดับ จากการแพร่ระบาดในครั้งนี้อาจทำให้เกิดเป็นการแพร่ระบาดในระลอกใหม่ได้

 

    ขณะที่ระลอกในเดือน เมษายน 2564 ได้สิ้นสุดระลอกนี้แล้วเนื่องจากผู้ป่วยรายใหม่ที่พบไม่มีการเชื่อมโยงกับผู้ป่วยที่พบในเดือนเมษายน 2564สำหรับตังเลขผู้ป่วยติดเชื้อในเดือนมิถุนายน 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อเฉลี่ยไม่เกิน5 คน ซึ่งตัวเลขเหล่านี้ หากเป็นสถานการณ์ปกติ สามารถชี้วัดสถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ได้แต่เมื่อบริบทเปลี่ยนไปไม่สามารถนำมาเป็นตังชี้วัดได้แม้ว่าขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่สีเหลือง แต่อาจเปลี่ยนแปลงได้จากการที่กทม.ออกมาตรการควบคุมโรค ส่งผลกระทบให้มีการเคลื่อนย้ายประชาชนกระจายตัวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

 


เชียงใหม่เตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามเด็ก

    สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราะบางที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดในระลอกใหม่ได้ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินสถานการณ์อย่างแม่นยำ ซึ่งอาจมีการระบาดในระลอกใหม่จากที่เคยรับมือการแพร่ระบาดมากกว่า 4,000 คนได้ยากลำบาก หากจำนวนผูป่วยเพิ่มขึ้นเป็น5,000 6,000 คน ก็จะรับมือได้อย่างจำกัดจึงต้องพยายามยุติไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในระลอกใหม่

 

   ช่วงนี้จึงมีมาตรการเข้มข้นมากขึ้น เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นเบื้องต้นได้มีการเตรียมความพร้อม ของสถานพยาบาล เวชภัณฑ์ และ โรงพยาบาลสนามที่พร้อมจะเปิดได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ขึ้นอีกครั้งและเนื่องจากในครั้งนี้มีการระบาดในขณะที่เปิดเรียน มีโอกาสที่จะมีผู้ป่วยอายุน้อยและไม่สามารถที่จะอยู่ในโรงพยาบาลสนามได้ จึงได้วางแผนเปิดโรงพยาบาลสนามสำหรับเด็กโดยกำหนดให้โรงพยาบาลแม่และเด็ก ที่ศูนย์อนามัยที่ 1เตรียมความพร้อมเพื่อปรับเป็นโรงพยาบาลสนามสำหรับเด็กซึ่งได้ให้ทีมงานแพทย์จากโรงพยาบาลนครพิงค์ และสาธารณสุขจังหวัด เข้าไปตรวจประเมินและให้คำแนะนำ เพื่อปรับพื้นที่ โดยคาดว่าจะสามารถรองรับได้ประมาณ 300 เตียง

 

เชียงใหม่เตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามเด็ก

    สำหรับวัคซีนโควิด-19 ขณะนี้มีเพียงพอจนถึง สิ้นเดือนมิถุนายน 2564ซึ่งจะทำการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564หลังจากนั้นจะรอวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรเข้ามาใหม่ก่อนที่จะแจ้งให้ประชาชนเข้ามาฉีดวัคซีนทั้งนี้หากมีวัคซีนเข้ามาเพิ่มเติมในช่วงสัปดาห์นี้ ก็จะสามารถบริหารจัดการฉีดได้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามขอให้ติดตามข่าวสาจากทางจังหวัดอีกครั้ง


logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด