ลำปาง - กองทัพบก มอบม้าปลดระวาง 12 ตัว จากกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 เชียงใหม่ ให้กับสมาคมรถม้าลำปาง เพื่อนำส่งให้กับสมาชิกใช้เพื่อการท่องเที่ยว และบรรเทาผลกระทบโควิด-19


เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 29 มิถุนายน 2564 กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก จ.เชียงใหม่ ได้สนับสนุนม้า จำนวน 12 ตัว ที่่ผ่านการฝึกมาแล้วระดับหนึ่ง อายุตั้งแต่ 11 -19 ปีแก่สมาคมรถม้าลำปาง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากรับผลกระทบสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนรับมอบ จากพล.ต.อโณทัย ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 โดยมีหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โพนี่แคปป์ หมู่ 3 บ้านพระเจ้าทันใจ ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ลำปาง

มอบม้าปลดระวาง-หนุนท่องเที่ยวลำปางสืบเนื่องจาก พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ใส่ใจห่วงใยเอกลักษณ์อันสำคัญของ จ.ลำปาง ที่ถือเป็นเมืองแห่งรถม้าซึ่งมีความผูกพันกับชาวลำปางมายาวนานเป็นร้อยปี และนับเป็นจังหวัดเดียวที่ยังคงมีรถม้าเป็นยานพาหนะให้บริการประชาชนเพื่อใช้ในการสืบสานเอกลักษณ์ดังกล่าว ประกอบกับการซื้อม้าเพื่อนำมาประกอบอาชีพหรือใช้งานจะใช้งบประมาณค่อนข้างสูง เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของกองทัพบกให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริม รักษาเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีรถม้าเป็นยานพาหนะให้คงอยู่คู่จังหวัดลำปาง จึงให้ตรวจสอบข้อมูลความต้องการของประชาชนว่ามีความต้องการม้าหรือไม่ 

มอบม้าปลดระวาง-หนุนท่องเที่ยวลำปาง


มอบม้าปลดระวาง-หนุนท่องเที่ยวลำปางในการนี้ได้สอดคล้องกับความต้องการของ สมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง โดยมีนายอัครินทร์ พิชญกุล นายกสมาคมรถม้าจังหวัดลำปาง ที่มีสมาชิกฯ จำนวน 100 คน ซึ่งยังประกอบอาชีพขับรถม้าเพื่อบริการนักท่องเที่ยว และประสบปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ไม่มีนักท่องเที่ยวทำให้ขาดรายได้ ประกอบกับม้าที่ใช้งานในปัจจุบันมีอายุและการใช้งานมานาน หากในอนาคตสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้นมีการผ่อนคลายและเปิดเมืองลำปางเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว สมาคมฯได้เตรียมวางแผนและความพร้อมของรถม้าเช่นกัน อันจะส่งผลดีที่มีม้าใช้งานส่งเสริมและรักษาเอกลักษณ์ที่โดดเด่น มีรถม้าเป็นยานพาหนะให้คงอยู่คู่จังหวัดลำปางสืบไป


มอบม้าปลดระวาง-หนุนท่องเที่ยวลำปาง
ทั้งนี้ ทางจังหวัดลำปาง โดยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง จัดขบวนรถม้านำคณะจาก กองทัพบกและ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดจนนำท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีในการมอบม้าอย่างสวยงาม นอกจากนี้ ยังได้มีการลงนามรับมอบประวัติม้าทั้ง 12 ตัว ระหว่างกองทัพบกและสมาคมรถม้า โดยให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลม้าร่วมกัน หากมีกรณีม้าป่วย ทางทีมสัตวแพทย์กองทัพบก พร้อมให้ความร่วมมือรักษาไปจนม้าสิ้นอายุขัย สำหรับพิธีการมอบม้าครั้งนี้ ได้ปฎิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

มอบม้าปลดระวาง-หนุนท่องเที่ยวลำปาง