คลัสเตอร์เสิงสางลามไม่หยุด ตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิดอีก 4 ราย ทำให้คลัสเตอร์เสิงสางมียอดรวมป่วยสะสม 23 ราย จนท.ยังคงลงพื้นที่สอบสวนโรคและกักผู้เสี่ยงสูงจำนวนมาก

29 มิถุนายน 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าหรือโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอเสิงสาง จ.นครราชสีมา ภายหลังจากเกิดคลัสเตอร์ใหม่จากการตรวจพบผู้ติดเชื้อเป็นหญิงสูงวัย อายุ 68 ปี ที่คาดว่าน่าจะติดเชื้อจากลูกเขยที่เดินทางมาจากจังหวัดนนทบุรี  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 ก่อนจะทำการกักตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อตรวจหาเชื้อ แล้วพบมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในหมู่บ้าน รวมไปถึง หลานสาวของผู้ติดเชื้อรายแรกที่เดินทางไปเรียนที่โรงเรียนภูริตา ทำให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อไปยังพื้นที่อื่น ๆ ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบลของอำเภอเสิงสาง จนล่าสุด มียอดผู้ติดเชื้อจากคลัสเตอร์นี้ ทั้งสิ้น 19 ราย  และมีกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง มากกว่า 250 รายนั้น


ติดเชื้อ 23 รายแล้วคลัสเตอร์เสิงสาง 

ล่าสุด นายสานิตย์ ศรีทวี นายอำเภอเสิงสาง ได้รายงานสถานการณ์ผ่านทางเฟชบุ๊กของตนเอง  ว่า มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จากคลัสเตอร์นี้ เพิ่มเติมอีก 4 ราย เป็นชาวบ้านตำบลสระตะเคียน 2 ราย ชาวบ้านตำบลโนสมบูรณ์ 1 ราย และชาวบ้านตำบลเสิงสางอีก 1 ราย ซึ่งในจำนวนนี้ มีเด็กนักเรียนติดเชื้อ 2 ราย เป็นเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนภูริตา 1 ราย และเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสกุลจิตร ที่เป็นโรงเรียนเอกชนอีกแห่งในเขตเทศบาลตำบลเสิงสาง ทำให้ยอดสะสมของคลัสเตอร์ระบาดใหม่นี้ มียอดรวมทั้งสิ้น 23 รายแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สอบสวนโรค จัดทั้งหมดเป็นบุคคลกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง และทำการกักตัวตรวจหาเชื้อไว้ก่อนแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ฯ จะยังคงลงพื้นที่สอบสวนโรคเพิ่มเติม และหาผู้สัมผัสเสี่ยงให้ได้มากที่สุด

ติดเชื้อ 23 รายแล้วคลัสเตอร์เสิงสาง

ติดเชื้อ 23 รายแล้วคลัสเตอร์เสิงสาง