ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้าระวังโควิด-19 อย่างใกล้ชิด หลังผู้ปกครองนำเชื้อโควิด-19มาติดลูกก่อนกระจายเชื้อให้เพื่อนร่วมชั้นเรียนรวมเป็น 2 ราย ล่าสุด สั่งปิดโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ขณะที่สสจ.เชียงใหม่ เผยมีนักเรียนจากโรงเรียน 10 แห่งต้องกักตัว 14 วัน หลังเรียนพิเศษกับ 2 ครูดนตรีที่ติดเชื้อโควิด ด้านศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนฯเร่งสำรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทำบัญชีรายชื่อผปค.เข้ารับการฉีดวัคซีน

นักเรียนเชียงใหม่ถูกกักตัวระนาวสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด

           

    เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า หลังจากที่การพบกลุ่มนักเรียนเส่ี่ยงสูง และเสี่ยงต่ำสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ขณะนี้มีโรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ได้ปรับการเรียนจากออนไซต์ที่เพิ่งเปิดเทอมไปเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 มาเป็นการเรียนออนไลน์แทน ได้แก่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย, โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่, วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขณะที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ แม้ว่าจะไม่พบกลุ่มนักเรียนเสี่ยง แต่ก็ตัดสินใจปรับแผนให้เรียนออนไลน์แทนทั้งหมด และยังมีอีกหลายโรงเรียนที่ใช้การเรียนแบบสลับวันเรียนออนไซต์ และออนไลน์
             นอกจากนี้ มีอีกหลายโรงเรียนที่พบว่า มีนักเรียนไปเรียนดนตรีนอกโรงเรียนกับครูสอนดนตรีที่ติดเชื้อโควิด-19จำนวน2รายก็ได้มีการปิดห้องเรียน และให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงสูงได้กักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน และทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งให้โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ปิดการเรียนการสอนออนไซต์ ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน -11กรกฎาคม 2564 เนื่องจากพบว่ามีเด็กนักเรียน 2 รายติดเชื้อโควิด-19 จากครอบครัว และเพื่อนร่วมห้องเรียน จึงขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองที่เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงงดให้เด็กนักเรียนมาโรงเรียนเป็นเวลา 14 วัน และสามารถเรียนออนไลน์ได้ เพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในโรงเรียน 

นักเรียนเชียงใหม่ถูกกักตัวระนาวสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด


            "ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการฯขึ้นมา 1 ชุด เพื่อติดตามการเฝ้าระวังในระบบการศึกษาทั้งหมด และมอบหมายให้สารวัตรนักเรียนทุกอำเภอ ช่วยทำหน้าที่ในการเข้าไปติดตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ให้เป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และสถานการณ์ขณะนี้พบว่า โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ยังต้องเฝ้าระวัง ซึ่งตอนนี้ได้มีการประเมินสถานการณ์รายวัน หากพบว่ามีความเสี่ยงสูง อาจจะต้องมีการนำเสนอให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศให้กลับมาเรียนออนไลน์แทน " ดร.ยุพิน กล่าว 
               ดร.ทรงยศ  คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด  CM 4230 เพศหญิง 38 ปี อาชีพครูสอนดนตรี ติดเชื้่อจากครูสอนดนตรี CM4238 ที่ติดเชื้อไปก่อนแล้ว มีประวัติิสอนที่โรงเรียนดนตรีจิตรลดา และคณะดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 37 ราย ในจำนวนนี้เป็นนักเรียนที่เรียน 34 ราย ผลเป็นลบ แต่ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต้องกักตัว 14 วัน 


นักเรียนเชียงใหม่ถูกกักตัวระนาวสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด


นักเรียนเชียงใหม่ถูกกักตัวระนาวสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด

             จากกรณีของครูสอนดนตรีนั้น มีนักเรียนจะต้องมีการกักตัวหลาายโรงเรียนด้วยกัน ดังนั้น ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จะออกคำสั่งปิดห้องเรียนในแต่ละโรงเรียน  ประกอบไปด้วยโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ชั้นป.2 ,ป.3, ม.2 , โรงเรียนวิชัยวิทยา ชั้นป.1 และป.2, โรงเรียนเชียงใหม่มอนเทสซอรี่่ ชั้น k3 , โรงเรียนดรุณนิมิตร สาขาคูเมือง ชั้นอนุบาล 3    , โรงเรียนวารี ชั้นป. 4 , ป.5  โรงเรียนกสิณธร เซนต์เจมส์ เชียงใหม่ ชั้นป.5 , โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย ชั้นอนุบาลเตรียมอนุบาล 1 และอนุบาล 3 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา เกรด5 และเกรด 7 โรงเรียนศึกษาเยุวฑูตพัฒนา้ ชั้น ม.5 เป็นนักเรียนที่ไปเรียนกับคุณครูติดเชื้อโควิด -19 ต้องมีการกักตัว 14 วันให้กักตัวอยู่ที่บ้าน 

นักเรียนเชียงใหม่ถูกกักตัวระนาวสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด
นักเรียนเชียงใหม่ถูกกักตัวระนาวสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด


             นอกจากนี้ ยังมีผู้ป่วยCM 4244 เพศหญิง อายุ 12 ปี  เป็นเพื่อนร่วมห้องเรียนกับผู้ป่วยCM4231 ในคลัสเตอร์แต่งงานที่จังหวัดสตูล เป็นนักเรียนเหมือนกัน ไม่มีอาการผิดปกติ ตรวจพบจากการคัดกรองเชิงรุกจากกลุ่มเสี่ยงสูง  ในกลุ่มนี้มีผู้เสี่ยงสูง75 ราย อยู่ร่วมบ้าน 3 ราย รอผลตรวจ ส่วนผู้สัมผัสในโรงเรียน 36 รายผลเป็นลบ เพื่อนร่วมชมรม 36 คน อยู่ระหว่างนัดมาตรวจเชื้อ ส่วน ครูอาจารย์ 19 รายผลเป็นลบ โดยทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จะได้ออกคำสั่งให้โรงเรียนโกวิธธำรงค์ ปิดการเรียน เป็นเวลา 14 วัน และให้เรียนออนไลน์แทน
              ด้านนายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่า ทางศูนย์บัญชาการบริหารการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีข้อสั่งการให้แต่ละอำเภอสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ในกลุ่มของครู ผู้ปกครองของเด็กเล็ก , พนักงานขับรถส่งนักเรียน และผู้ประกอบการร้านอาหาร เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไป