ผู้ว่าโคราชสั่งปิดโรงเรียน และศูนย์เด็กเล็กทั้งจังหวัดรวมกว่า 2,000 แห่ง หลังพบโควิด-19 ระบาดต่อเนื่อง รพ.มหาราชโคราชประกาศให้ชาวโคราชที่ป่วยโควิด-19 อยู่ในจังหวัดต่าง ๆ แจ้งความประสงค์มาได้หากต้องการกลับมารักษาตัวที่จังหวัดนครราชสีมา

29 มิถุนายน 2564 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัวโควิด-19 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้มีมติให้สถานศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบของรัฐและเอกชน จำนวน 1,713 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 737 แห่ง รวมทั้งสถาบันกวดวิชา และสถานที่เรียนพิเศษทุกประเภท ให้งดจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 และการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันเกิน 100 คน ต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมารพ.มหาราชโคราชพร้อมรับผู้ป่วยโควิดจากต่างพื้นที่

รพ.มหาราชโคราชพร้อมรับผู้ป่วยโควิดจากต่างพื้นที่


ขณะเดียวกัน เพจเฟซบุ๊กโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้ออกประกาศให้ประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา และมีผลตรวจยืนยันว่าป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอื่น ๆ หากต้องการมาพักรักษาตัวที่จังหวัดนครราชสีมา สามารถติดต่อที่สายด่วนโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โทรศัพท์ 093-3190047 เพื่อประสานกับทีมแพทย์ในการเดินทาง ซึ่งจะลดอัตราการแพร่กระจายเชื้อ โดยผู้ป่วยโควิด-19 ชาวจังหวัดนครราชสีมาที่มีความประสงค์ สามารถแจ้งประสานมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว และทีมงานจะประสานไปยังทีมแพทย์เพื่อดำเนินการรับตัวมารักษาตามสถานที่ที่เหมาะสมต่อไป (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลประจำอำเภอ และโรงพยาบาลสนาม)

รพ.มหาราชโคราชพร้อมรับผู้ป่วยโควิดจากต่างพื้นที่

รพ.มหาราชโคราชพร้อมรับผู้ป่วยโควิดจากต่างพื้นที่

ล่าสุดสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 35 ราย รวมผู้ป่วยระลอกใหม่สะสม 1,196 ราย รักษาหายแล้ว 959 ราย ยังรักษาอยู่ 220 ราย และเสียชีวิต 17 ราย.

รพ.มหาราชโคราชพร้อมรับผู้ป่วยโควิดจากต่างพื้นที่