ฐานเศรษฐกิจเผย นายกสมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิฯ แนะผู้ประกอบการฟ้องเรียกค่าเสียหาย "บิ๊กตู่-ศบค.-คลัง" กรณีสั่งล็อกดาวน์ร้านอาหาร ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โดยที่ยังไม่มีมาตรการเยียวยา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

จากกรณีที่รัฐบาลออกมาตรการยกระดับมาตรการป้องกันโควิด-19 แบบเข้มข้น ทั้งการล็อกดาวน์แคมป์คนงานก่อสร้าง และล็อกดาวน์ร้านอาหาร ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเฉพาะนำกลับไปบริโภคที่บ้านเท่านั้นในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวมทั้งสิ้น 10 จังหวัด ได้แก่ กทม.-ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ โดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าควบคุมและชะลอการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ไม่ให้แพร่ออกเป็นวงกว้างสู่พื้นที่อื่นๆ อย่างรวดเร็ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งการออกมาตรการดังกล่าวได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อผู้ประกอบการร้านอาหาร ทั้งร้านที่มีสาขา ร้านสตรีทฟู้ด รวมถึงร้านหาบเร่แผงลอย
ว่าที่ร้อยตรีสมชาย อามีน นายกสมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิและสิ่งแวดล้อม กล่าวแสดงความคิดเห็นต่อกรณีการประกาศยกระดับในครั้งนี้กับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า กรณีการเกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉินด้านการควบคุมโรคติดต่อร้ายแรง รัฐมีหน้าที่ควบคุมและออกกฎหรือคำสั่งเพื่อควบคุมสถานการณ์ตามอำนาจหน้าที่ได้ 
แต่การออกมาตรการใดๆที่มีผลกระทบกับประชาชนโดยตรง รัฐต้องมีมาตรการเยียวยารองรับที่สมเหตุสมผลและทันต่อเหตุการณ์และชัดเจนตามคำสั่งที่ออกมา หากรัฐละเลยไม่มีการเยียวยาหรือไม่กำหนดมาตรการเยียวยาใดๆที่เกิดจากภัยโควิด ย่อมถือได้ว่าเป็นกรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจในการออกกฎหรือคำสั่งดังกล่าว
ทั้งนี้หากผู้ประกอบการหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของภาครัฐจึงสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีต่อ "นายกรัฐมนตรี" ในฐานะผู้อำนวยการศบค.และกรรมการศบค.ที่ออกคำสั่งโดยไม่มีมาตรการเยียวยาผลกระทบ รวมทั้งฟ้องกระทรวงการคลัง ให้กำหนดมาตรการเยียวยาและจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบได้
ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด