ตาก - เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอด และสาธารณสุข ยังรับผู้ป่วยตามโรงงานต่างๆ ที่พบเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดอีก 59 ราย พร้อมเก็บตัวอย่างในโรงเรียนมัธยมศึกษาชื่อดัง 30 คน หลังมีเด็กนักเรียนติดเชื้อ 2 คน

   วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุข อ.แม่สอด จ.ตาก และโรงพยาบาลแม่สอด รวมทั้งหน่วยงานสาธารณสุขตำบลแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก ยังคงไปรับผู้ป่วยโควิด-19 ตามโรงงาน และจุดต่างๆ หลังจากที่ได้ระดมตรวจตัวอย่างเพื่อหาเชื้อโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมา และกลุ่มชาวไทย ซึ่งมีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง เช่น ที่บริเวณหน้าโรงงานที่ใช้แรงงานต่างด้าวขนาดใหญ่ พบว่ามีผู้ป่วยเป็นแรงงานเมียนมาในโรงงานขนาดเล็ก จำนวน 8 คน แยกเป็นชาย 2 คน หญิง 6 คน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและสาธารณสุขในพื้นที่ต้องรอรถพยาบาลไปรับ ซึ่งต้องใช้เวลานานมาก เพราะพบผู้ป่วยหลายจุดทำให้ต้องวิ่งไปรับส่งไปยังโรงพยาบาลสนามที่โรงงานใกล้เคียง

รพ.แม่สอดตระเวนรับผู้ป่วยโควิดตามโรงงาน

ขณะที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดใน อ.แม่สอด เจ้าหน้าที่ได้พบเด็กนักเรียนที่มาจากกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ต.แม่ตาว หมู่ที่ 2 ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2 คน ก่อนที่โรงเรียนจะปิดการเรียนการสอน ทำให้ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ไปเก็บตัวอย่างในโรงเรียน ซึ่งมีทั้งครูและนักเรียนทั้งหมด 30 คน เพื่อไปตรวจหาเชื้อโควิด-19

รพ.แม่สอดตระเวนรับผู้ป่วยโควิดตามโรงงาน

ล่าสุดมีรายงานอย่างไม่เป็นทางการจากแพทย์โรงพยาบาลแม่สอด พบมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 อีก 59 คน รวมพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2564 อย่างไม่เป็นทางการจำนวน 585 คน ซึ่งส่วนมากเป็นแรงงานเมียนมา และชาวไทยส่วนน้อย

รพ.แม่สอดตระเวนรับผู้ป่วยโควิดตามโรงงาน