ส่อวุ่น ! เตรียมรับผึ้งแตกรัง ผงะคนนอกพื้นที่แห่มารักษาที่โคราช จ่อเปิด รพ.สนาม รองรับสถานการณ์วิกฤต โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อม หากมีปัญหาอุปสรรคให้รีบประสานงานทันที

28 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการประชุมครั้งที่104/2564 ผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ในระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา เมื่อเวลา 11.30 น. โดยมีนายกอบชัย  บุญอรณะ ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมาพร้อมนายแพทย์นรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์ นายแพทย์ สสจ.นครราชสีมาและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน 

นายแพทย์เจษฎ์  บุณยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ 32 อำเภอ พบผู้ป่วยระลอกใหม่ 35 ราย รวมยอดสะสม 1,196 ราย เสียชีวิต 17 ราย รักษาหาย 959 ราย และรักษาอยู่ 220 ราย ขณะนี้ รพ.มหาราช ได้ให้การรักษาผู้ป่วยจำนวน 75 ราย แยกเป็น 4 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 22 ราย ใช้เครื่องออกซิเจนแรงดันสูง 28 ราย อาการปานกลางและ 21 ราย ไม่แสดงอาการ ประเด็นสำคัญและขอมติการดำเนินการ ช่วงวันหยุดที่ผ่านมามีโทรศัพท์หลายสายขอความช่วยเหลือ กรณีชาวโคราชไปทำงานหรือพักอาศัยอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม โดยมีประวัติเสี่ยงและบางรายมีอาการไม่สบายต้องการกลับภูมิลำเนาเดิม เพื่อขอตรวจคัดกรองและรักษาหากติดเชื้อ 

ล่าสุดพบรถแท็กซี่นำชาวจังหวัดสกลนครมาขอรับการตรวจหาเชื้อ เนื่องจากมีอาการไข้ เจ็บคอ ถ้าเป็นช่วงเวลาราชการบุคลากรทางการแพทย์ที่มีระบบป้องกันสามารถช่วยเหลือเยียวยาได้ หากเป็นช่วงเวลานอกราชการต้องใช้บริการตรวจที่แผนกฉุกเฉิน ซึ่งมีความเสี่ยงสูงอาจเกิดการติดเชื้อ นอกจากนี้ได้ขอพิจารณาการเปิดโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ป่วยที่อาการพ้นขีดอันตรายและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อแบ่งเบาภาระเตียงรองรับผู้ป่วยอาการหนัก 

การหารือค่อนข้างเคร่งเครียด ผู้แทนสาธารณสุขเกรงจะมีกลุ่มเสี่ยงที่มิใช่ชาวโคราชแห่มาตรวจคัดกรองหรือตั้งใจมารักษาอาการติดเชื้อ อาจส่งปัญหาเตียงไม่เพียงพอ นายกอบชัย ผวจ.นครราชสีมา จึงให้คำชี้แนะตามหลักมนุษยธรรม โดยเฉพาะชาวโคราชต้องให้การรักษาตามระบบสาธารณสุขและให้เปิดช่องทางสายด่วนชี้แจงทำความเข้าใจให้กับส่วนผู้อยู่ต่างจังหวัด ทั้งนี้การเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวและห้ามจอดแวะพักกลางทางรวมทั้งต้องประสานงานติดต่อล่วงหน้า เพื่อเตรียมให้การรักษา ส่วนการเปิดโรงพยาบาลสนามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อม หากมีปัญหาอุปสรรคให้รีบประสานงานทันที